Keskuskauppakamari esittää yritysjohtajien muotokuvia näyttelyssä ja online-galleriassa juhlavuoden kunniaksi

Amos Anderson taidemuseossa aukeaa 1. maaliskuuta museon ja Keskuskauppakamarin yhteistyönä koottu näyttely “100 vuotta tulevaisuutta” Suomen juhlavuoden kunniaksi. Näyttely esittelee suomalaisten yritysjohtajien ja talouselämän vaikuttajien muotokuvia itsenäisyyden ajalta.

Näyttelyllä halutaan nostaa esiin niin yksilöitä yritysten takana kuin suomalaisen muotokuvamaalauksen perinne. Näyttelyn keskiöön nousee kysymys siitä, miten eri aikakausien ja alojen yritysjohtajat ovat halunneet tulla nähdyiksi ja muistetuiksi.

Teokset on valikoitu siten, että niissä ilmenee monipuolinen otanta talouselämässä toimineita henkilöitä jokaiselta itsenäisyyden ajan vuosikymmeneltä. Pyrkimyksenä on tarjota kävijöille mielenkiintoinen katsaus eri taiteilijoiden taideteoksia, joissa erilaiset tekniikat ja tyylit ovat havaittavissa.

Näyttely Amos Andersonin taidemuseossa Helsingissä on auki 1.– 27.3.2017.

Näyttelyn teokset ovat otanta Keskuskauppakamarin internetissä julkaistusta Muotokuvagalleriasta. Monivuotisen hankkeen taustalla on ollut halu taltioida julkiseen käyttöön Suomen taloudessa vaikuttaneiden yksilöiden muotokuvia. Suurin osa taideteoksista on tähän asti ollut yritysten yksityisissä kokoelmissa ja näin yleisön tavoittamattomissa. Nämä taideteokset ja niissä kuvatut henkilöt ovat osa suomalaista kulttuuriperintöä, jonka kokoaminen julkiseen käyttöön on merkittävä historiallinen teko.

Muotokuvagalleria avataan 28.2.2017 ja on esillä vuoden loppuun asti.

muotokuvagalleria.fi