2016 oli johtajien vaihtovuosi

Pörssiyhtiöiden johtopaikoilla urakäänteet ovat nopeita, ilmenee Keskuskauppakamarin suomalaisten pörssiyhtiöiden johdon vaihtuvuutta kartoittaneesta selvityksestä. Hallitusjäsenyyksien kesto on keskimäärin 4,7 vuotta, toimitusjohtajuuksien alle 5 vuotta ja johtoryhmäjäsenyyksien alle 4

Pörssiyhtiöiden hallituksiin rekrytoidaan yhä useammin nainen

Pörssiyhtiöt päättävät kevään aikana uusista hallituskokoonpanoistaan. Keskuskauppakamari odottaa yhä useamman naisen nousevan hallituksiin. “Vuosittain noin 15–20 prosenttia hallitusjäsenistä vaihtuu. Jos edellisvuosien tilastojen mukainen kehitys jatkuu, nimittävät pörssiyhtiöt

Uudistettu hallinnointikoodi lisää pörssiyhtiöiden avoimuutta

Arvopaperimarkkinayhdistys on julkaissut uudistetun hallinnointikoodin, johon on koottu pörssiyhtiöiden hyvää hallinnointia koskevat suositukset. Koodin uudistustyössä on painotettu avoimuutta. Lisäksi pörssiyhtiöiden tulee jatkossa muun muassa laatia hallituksen monimuotoisuutta koskevat

Pörssiyhtiöiden toimitusjohtajien kokonaispalkkiot laskivat

Pörssiyhtiöiden toimitusjohtajien kokonaispalkkiot laskivat edellisestä vuodesta lähes 5 prosenttia. Toimitusjohtajien kiinteä vuosipalkka nousi keskimäärin alle prosentin, kun taas tulos- ja osakepalkkioissa oli laskua. Hallituspalkkiot säilyivät vuoden takaisella tasollaan.

Pörssiyhtiöiden johdon palkitsemisessa havaittavissa laskua

Erot suurten, keskisuurten ja pienten pörssiyhtiöiden palkitsemisessa ovat suuria. “Yhtiöiden väliset erot unohtuvat usein palkkiokeskustelussa, kun huomio keskittyy suurimpien yhtiöiden palkkioihin. Kokonaisuutena toimitusjohtajien palkkojen ja hallituspalkkioiden kehitys on ollut