Kunnallisveron korotuksia hillittävä lainsäädännöllä

Sote-uudistukseen liittyy riski ansiotuloverotuksen kiristymisestä. Hallituksen on varmistettava, että näin ei tapahdu. Asiaa ei saa jättää kuntien hyväntahtoisuuden varaan. Työn verottamista pidetään yleisesti talouskasvun kannalta erityisen haitallisena verotusmuotona. Pääministeri

Matala kunnallisvero on tärkeä elinvoimatekijä

Keskuskauppakamari muistuttaa, että myös kunnilla on vastuu edistää orastavaa talouskasvua. Kuntien tulee sitoutua hallituksen linjaukseen, jonka mukaan palkkatulojen verotus ei kiristy. Kunnallisverosta tulee yhä merkittävämpi elinvoimatekijä, kun kunnat kilpailevat osaavasta työvoimasta

Kunnallisverolle asetettava verokatto

Kunnallisverolle tarvitaan verokatto, joka rajoittaa kuntien mahdollisuutta nostaa kunnallisveroa sote- ja maakuntauudistuksen yhteydessä, vaatii Keskuskauppakamari. Verokatolla kuntien veronkorotusten enimmäismääräksi asetettaisiin 0,25 prosenttiyksikköä vuosina 2020 ja 2021. “Sote- ja

Komissio ehdottaa suurta yhtiöverouudistusta EU:hun

EU-komissio kaavailee merkittäviä muutoksia yhtiöverotukseen. Uudistuksen myötä yritysten verotettava tulo laskettaisiin kaikissa jäsenvaltioissa samoilla säännöillä. Komissio ehdottaa lisäksi, että uudistuksen toisessa vaiheessa eri jäsenvaltioissa toimivien konserniyhtiöiden tulokset

Verouudistuksia jatkettava

Verotusta on Keskuskauppakamarin johtaja Ann-Mari Kemellin mukaan kehitettävä kokonaisuutena eikä yksittäisinä hankkeina. Hallitusohjelma antaa tähän hyvät mahdollisuudet. Keskuskauppakamarin Suuressa veropäivässä puhunut Kemell totesi puheenvuorossaan myös, että ansiotuloverotuksen

Seuraa hallitusohjelmatavoitteiden etenemistä

Keskuskauppakamari on koonnut verotusta, liikennettä, lupien sujuvoittamista, sote-uudistusta ja aluehallintouudistusta koskevat hallitusohjelman tavoitteet yhteen. Sivuilla listataan hallitusohjelman tavoitteet sekä seurataan näiden tavoitteiden toteutumista. Seuraa hallituksen toimenpiteitä

Suuri Veropäivä 2016 –nettisivut on avattu

Keskuskauppakamarin Suuri Veropäivä on jo 20 vuoden ajan kerännyt yhteen keskeiset vero-oikeuden toimijat ja vaikuttajat. Tänä vuonna tilaisuus on ajankohtaisempi kuin koskaan. Huippuluentojen ja -luennoitsijoiden ohella lisämaustetta päivään tuovat kommenttipuheenvuorot useista aiheista.