HE laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista

Keskuskauppakamari on antanut kauppakamareja kuultuaan 25.4.2017 lausunnon työ- ja elinkeinoministeriölle hallituksen esityksestä laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista. Maakuntauudistukseen liittyvä lausunto on laadittu kyselylomakkeelle. Esitys sisältää kaksi lakiehdotusta:

Ammatillisen koulutuksen reformi

Yleistä Ammatillisen koulutuksen uudistamisen tavoitteina on vahvistaa ammatillisen koulutuksen osaamisperusteisuutta ja työelämälähtöisyyttä sekä uudistaa koulutusjärjestelmää niin, että ammatillinen koulutus vastaa oikea-aikaisesti, vaikuttavasti ja ketterästi työelämän