Ammatillisen koulutuksen reformi

Yleistä Ammatillisen koulutuksen uudistamisen tavoitteina on vahvistaa ammatillisen koulutuksen osaamisperusteisuutta ja työelämälähtöisyyttä sekä uudistaa koulutusjärjestelmää niin, että ammatillinen koulutus vastaa oikea-aikaisesti, vaikuttavasti ja ketterästi työelämän

Lausunto valtiovarainvaliokunnalle: Ennakonkannon uudistaminen

Eduskunnan valtiovarainvaliokunta Verojaosto Lausunto hallituksen esityksestä ennakonkannon ja eräiden muiden verotusmenettelyjen uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaosto on pyytänyt Keskuskauppakamarilta lausuntoa hallituksen esityksestä 237/2016

Hallituksen esitys liikennekaareksi (HE 161/2016 vp)

Eduskunnan liikennevaliokunta on 17.10.2016 pyytänyt lausuntoa hallituksen esityksestä liikennekaareksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Esitys on ensimmäinen vaihe kolmivaiheisesta kaikkia liikennemuotoja koskevasta sääntelyn kokonaisuudistuksesta. Ensimmäisessä vaiheessa muutokset

Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2017 (Liikenne)

Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan liikennejaosto on pyytänyt Keskuskauppakamarin lausuntoa hallituksen esityksestä valtion talousarvioksi vuodelle 2017. Keskuskauppakamari lausuu Keskuskauppakamarin liikennevaliokuntaa kuultuaan talousarvioesityksestä seuraavaa. Liikenteeltä perittävät maksut