Suomen on tehtävä oikeita valintoja

Viime vuodet eivät ole olleet helppoja Euroopassa eivätkä Suomessa. Maailmantalouden jättiläiset, Yhdysvallat ja Kiina, ovat viime aikoina häilyneet uuden noususuhdanteen ja normaalin taloudellisen kehityksen välillä, kun taas Eurooppa on juuttunut paikalleen. Euroopan jatkuvat haasteet

Yritysten uudet mahdollisuudet

Risto E. J. Penttilä kertoo videohaastattelussa yritysten toimintaympäristön muuttumisesta ja sen tarjoamista mahdollisuuksista yrityksille. Vanhat käsitteet kuten globalisaatio ja tietoyhteiskunta joutavat romukoppaan. Tilalle ovat tulleet uudet ilmiöt geopolitiikka ja biotalous. Enää