Sä olet niin hyvä, mutta…

”Aiemmin aina sanottiin, että olet niin hyvä, mutta… Ei ole riittävästi ikää tai koulutusta tai kokemusta. No nyt olen oikean ikäinen, minulla on kaksi korkeakoulututkintoa ja olen saavuttanut erinomaisia tuloksia työelämässä. Kukaan ei enää voi väittää, etten pärjäisi,”