Siirretään työt roboteille

Ihmiskunnalla alkaa olla teknologiset edellytykset työn sisällön uudelleenmäärittelemiseen. Se on tilaisuus mihin meidän tulee tarttua. Työ on tehtävä mahdollisimman houkuttelevaksi. Kaikki sellaiset työt, jotka eivät ole ihmiselle mielekkäitä tai vaarattomia tulee siirtää roboteille ja tietokoneille.

Mårten Mickos

Pääsemmekö koskaan eroon ikävistä, raskaista, puuduttavista ja vaarallisista töistä? Emme varmaan täysin osin. Silti teollistumisen ansiosta yhä suurempi osa töistä voidaan automatisoida koneilla. Robotteja voi kohta käyttää yhtä hyvin terveydenhuollossa ja puhtaanapidossa kuin teollisessa tuotannossa.

Kun näin tehdään, ihmisille jää jäljelle mielekkäät työtehtävät. Ei ole sellaista vaaraa, että koneistamisella olisi negatiivinen työllistämisvaikutus.

Aina kun koneita otetaan käyttöön avautuu ihmisille uusia uramahdollisuuksia. Tarvitaan suunnittelijoita, valvomohenkilökuntaa ja huoltohenkilökuntaa. Tarvitaan lisää päälliköitä, markkinoijia ja myyjiä. Tarvitaan yrittäjiä. Koneistumisen myötä työntekijöille jää enemmän aikaa ihmisten henkilökohtaiseen palvelemiseen. Ja kun nämä muutokset tuovat yhteiskunnalle lisää vaurautta, voidaan lisätä panostusta tieteisiin, tutkimukseen, ja koulutukseen.

Mutta eikö vaarana ole että työt automatisoidaan ja ihmisten tekemät työt muuttavat vain yhä enemmän koneriippuvaisiksi? Esimerkkinä olkoon vaikkapa iso pankki, jossa virkailija ei pysty tarjoamaan sopivaa palvelua asiakkaalle, koska ”tietokone ei salli”. Totta – tämä on oikea riski.

Ongelma ei kuitenkaan ole automatisoinnin tulos, vaan keskittymisen tulos. Kun kuluttajalla on vain muutama pankki tai teleoperaattori josta valita, kasvaa jäykän asiakaspalvelun riski. Meidän pitää siis rakentaa sellaiset infrastruktuurit ja sellaiset markkinalait, että pienemmätkin palveluntarjoajat voivat pärjätä ja onnistua. Se on ainoa tapa suojautua isojen yritysten sieluttomasta palvelusta.

Automaatio mahdollistaa yksilöllisemmän ja paremman palvelun ja se tehostaa tehtävän suorittamista. Näin suurta mahdollisuutta kasvattaa työn mielekkyyttä kaikilla rintamilla ja kaikilla tasoilla ei ole aikaisemmin ollut. Vasta nyt pystymme sen tekemään. Ja se pitää tehdä! Kehittymätön yhteiskunta on haavoittuva yhteiskunta. Ihmisen kekseliäisyys takaa sen, että koneistamisen jälkeenkin uusia mielekkäitä aloitteita ja tehtäviä on riittämiin.

Mårten Mickos