Kuljetustukien alentaminen uhkaa alueiden kilpailukykyä

Oulun kauppakamari on tänään julkaisemassaan kannanotossa tuonut ilmi huolensa valtion kuljetustukien alentamisen vaikutuksista syrjäisempien alueiden kilpailukykyyn ja sen parantamiseen. Kannanotto on toimitettu myös liikenneministeri Merja Kyllöselle. 

Oulun kauppakamarin kannanotossa viitataan valtioneuvoston tämänpäiväisen ilmoitukseen, jonka mukaan kuljetustuen tukitasoja alennetaan 60 prosentilla nykyisestä. Valtio haluaa varmistaa, että kuljetustukeen tarkoitetut määrärahat riittävät vuosien 2012-2013 kuljetustukien maksamiseen. Tukitasoja alennetaan rautatie-, auto- ja saaristokuljetuksilta sekä satamatoiminnoista. Päätös koskee vuoden 2012 alusta alkaen tapahtuvia kuljetuksia.

Oulun kauppakamarin mielestä tukitasojen pienentäminen on vastoin kaikkia niitä tavoitteita, joita investointien edistämiseksi on Suomessa asetettu. Kuljetustuen tarkoitus on nimenomaan vähentää syrjäisemmästä sijainnista yrityksille aiheutuvaa haittaa. Tukirahoilla kannustetaan pääomien hakeutumista myös alueille, missä muut luontaiset kilpailuedellytykset ovat kunnossa. Nykyinen kuljetustukilaki on voimassa 2013 loppuun, mutta tuen määrä ei ole riittävä niille 350 PK-yritykselle, jotka ovat oikeutettuja tuen saamiseen.

Kannanotossa todetaan, että kuljetustukea pitäisi ennemminkin korottaa reilusti kuin laskea. Siinä missä Suomessa kuljetustukia on varattu vuosille 2012-2013 10M€, naapurimaa Ruotsissa kuljetustukia maksetaan 10 kertaa enemmän, 50M€ vuodessa. Tämä on saanut vuosien mittaan myös suomalaisia yrityksiä siirtymään Ruotsin puolelle.

Yritysten hakemien tukien määrä on noussut vuodesta 2010 alkaen 6-7 miljoonaan. Pohjois-Pohjanmaalla vuoden 2011 kuljetustukimäärärahat oli käytetty loppuun jo alkusyksystä. Nyt kaavailtu 10 miljoonan euron määräraha ei riitä kattamaan kahden vuoden kuluja, ja niinpä summan pitäisi olla n. 15 miljoonaa, jotta tukitasoissa pysyttäisiin edes nykytasolla.

Lue kannanotto kokonaisuudessaan: http://www.oulu.chamber.fi/tiedostot/Ajankohtaista/Kuljetustuki20121.pdf