Lobbaaminen eduskunnassa on sallittua

Jotta sidosryhmien näkemykset lainsäädäntöä kehitettäessä eivät hautautuisi kotimaisen lainsäädännön paljouteen ja kankeaan päätöksentekoprosessiin, on tärkeätä, että lainvalmistelu on avointa. Sidosryhmät toivovat tarkkoja ohjeita, keinoja ja menetelmiä oman vaikuttamistyönsä helpottamiseksi. Keskuskauppakamarin näkökulmasta tärkeä vaikutuskeino on sidosryhmien osallistaminen. Tiedonkulku on parhaimmillaan silloin, kun asiasta voi keskustella suoraan valmistelijan kanssa. Myös avoimet konsultaatiot on koettu hyväksi informaatiomuodoksi.  

Tärkeintä informaation saanti on etenkin hallituksen lainsäädäntöstrategioista ja EU:n tulevista hankkeista. Myös tiedon vientiä EU:n suuntaan kaivataan silloin, kun eri mailla on esittää muista poikkeavia näkökantoja erilaisista olosuhteista johtuen. Esimerkiksi suomalaisen asunto-osakeyhtiön käsite on muulle Euroopalle vieras, eivätkä direktiivitkään sitä ymmärrä.

Lakihankkeiden vaikutukset tulisi selvittää aikaisempaa kattavammin heti uutta lainsäädäntöä valmisteltaessa, ennen poliittista päätöksentekoa. Lainsäädännön tasossa näkyy valmistelijoiden asiantuntemus käytännön asioissa. Elinkeinoelämän järjestöt voisivat auttaa tässä esimerkiksi käyttäjäkyselyin. Erityistä huomiota on kiinnitettävä toisiinsa limittyneiden lainsäädäntöhankkeiden yhteensovittamiseen. Erimerkiksi verotus ja arvopaperimarkkinat ovat toisiinsa sidoksissa, mutta kuka pitäisi huolta kokonaisuudesta ministeriöiden välillä?

Eräs ratkaisumalli olisi hankkeiden tarkoituksenmukainen resursointi: kun valmistelussa on apuna kokenut valmistelija, tämä näkyy lopputuloksessa parempana säädöstekstinä. Kuulemismahdollisuuden lisäksi tulisi kiinnittää huomiota lausuntopyyntöjen selkeyteen: saatekirje, josta käy selkeästi ilmi lausuntopyynnön sisältö sekä riittävästi vastaamisaikaa. Informaatiota toivotaan myös siitä, onko kuulemisella ollut lainvalmistelussa todellista merkitystä.

Sidosryhmien vaikutusmahdollisuudet puhuttivat Vaikuttajaviestintätoimisto Neuvosto Oy:n koollekutsumassa seminaarissa 15.11.2011, jossa keskustelua ylläpitivät eduskunnan valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja Kimmo Sasi, OM:n neuvotteleva virkamies Maija Salo ja elinkeinoelämän edustajana Keskuskauppakamarin lakimies Riina Hero. Tämä kirjoitus perustuu Lakimiesuutiset 1/2012 -lehdessä julkaistuun artikkeliin.

Yksi kommentti artikkeliin ”Lobbaaminen eduskunnassa on sallittua

Kommentointi on suljettu.