Itsesääntely parempi ratkaisu kuin kiintiö

Euroopan unionissa samoin kuin Suomessa pohditaan, kuinka naisten nousua johtotehtäviin voitaisiin edistää. Monessa maassa on päädytty kiintiölainsäädäntöön.

Suomessa tähän ei ole ollut tarvetta, koska elinkeinoelämän itsesääntelyllä on kyetty lisäämään naisten hallituspaikkoja merkittävästi ilman kiintiöitä. Suomen malli onkin saanut kansainvälistä huomiota vaihtoehtoisena tapana lisätä naisten hallituspaikkoja.

Keskuskauppakamarin syyskuussa 2011 julkaisemassa selvityksessä ”Miehet johtavat pörssiyhtiöiden liiketoimintoja – naiset päätyvät tukitoimintoihin” on todettu, että kiintiösääntely kohdistuisi Suomessa käytännössä lähinnä pieniin listayhtiöihin, niin hyvin on naisten määrä lisääntynyt suurten listayhtiöiden hallituksissa.

Tom Palmberg kysyy kirjoituksessaan (KL 7.2.), miksi omistajan pitäisi perustella hallituksen kokoonpanoon liittyvää näkemystään.

Arvopaperimarkkinayhdistys antoi tammikuussa 2012 soveltamisohjeen, jossa kehotetaan yhtiöitä perustelemaan korkealaatuisesti Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodista poikkeaminen.

Soveltamisohjeen taustalla on Euroopan komission esittämä huoli yhtiöiden antamien selitysten puutteellisesta laadusta. Komissiolta on odotettavissa vielä tänä vuonna toimia, joilla poikkeamisen perusteluja pyritään parantamaan. Arvopaperimarkkinayhdistyksen soveltamisohjeella kiinnitetään yhtiöiden huomiota selkeisiin ja kattaviin perusteluihin, jotta asiassa ei tarvittaisi lisäsääntelyä.

Suomessa hallinnointikoodin eniten poikettu suositus on vaatimus siitä, että hallituksessa on molempia sukupuolia (suositus 9). Tällä hetkellä noin 80 prosenttia pörssiyhtiöistä noudattaa suositusta.

Ennen kuin suositus tuli voimaan vuonna 2008, vain 51 prosentilla pörssiyhtiöistä oli naisjäseniä hallituksessa. Tehokas itsesääntely on nyt erityisen tärkeää, sillä Euroopan komissiolta odotetaan kansainvälisenä naistenpäivänä 8.3. 2012 tietoa toimista, joilla pyritään lisäämään naisten määrää pörssiyhtiöiden hallituksissa.

Palmberg ihmettelee, miksi omistajan pitäisi perustella poikkeaminen suosituksesta 9. Kyseinen suositus ja siitä poikkeamisen perusteluvelvollisuus kohdistuu yhtiöön, ei omistajaan.

Yleisin perustelu poikkeamiselle on, ettei sopivaa jäsenehdokasta ole löydetty. Jotkut laiminlyövät perustelun antamisen ja jotkut jättävät poikkeaman jopa mainitsematta. Molemmat menettelyt ovat sekä pörssin sääntelyn että myös lain vastaisia.

Euroopan komission kiinnostus pörssiyhtiöiden hallinnointikäytäntöihin on suuri. Myös kiintiösääntelyyn on painetta. Nyt on näytön paikka sille, toimiiko elinkeinoelämän itsesääntely. Jos viranomaissääntelyltä halutaan välttyä, pörssiyhtiöiden on panostettava hallinnointikoodista poikkeamisen perusteluihin ja jatkettava naisten määrän lisäämistä hallituksissaan.

Linnainmaan kirjoitus on julkaistu Kauppalehden Debatissa 9.2.2012.

Yksi kommentti artikkeliin ”Itsesääntely parempi ratkaisu kuin kiintiö

Kommentointi on suljettu.