Käsillä ovat tärkeät liikennepolitiikan linjaukset – nyt on aika vaikuttaa

Keväällä 2012 viedään eduskuntaan liikenneministeri Merja Kyllösen valmistelema liikennepoliittinen selonteko. Sen pohjalta luodaan tulevaisuuden tärkeimmät liikenteeseen vaikuttavat linjaukset. Päätökset ulottuvat kauas tulevaisuuteen – aina 2030 asti. Niillä on merkittäviä vaikutuksia yritysten liiketoimintaan, sijoittumiseen, kilpailukykyyn ja kasvuedellytyksiin. Keskuskauppakamari ja muut elinkeinoelämän järjestöt ovat yhdessä tehneet kannanoton asiaan. Alle on koottu kysymyksiä ja vastauksia siitä, miksi ja mitä olisi tärkeätä ottaa huomioon.

1. Miksi Keskuskauppakamari ja kauppakamarit haluavat vaikuttaa liikennepoliittisen selonteon valmisteluun?
Yritysten huoli asiassa on suuri. Keskuskauppakamarin Alueiden kilpailukyky 2011 –selvityksen mukaan 71 prosenttia yritysjohtajista on sitä mieltä, että nykyiset liikenneväylät kaipaavat paljon tai erittäin paljon kunnostusta. Osuus on jatkuvasti noussut, sillä vuonna 2009 osuus oli 62 prosenttia ja 44 prosenttia vuonna 2005. Yritysjohtajat näkevät kehittämistarpeita kaikissa liikennemuodoissa.

Keskuskauppakamarille ja kauppakamareille liikennepolitiikka on erittäin tärkeä edunvalvonta-alue ja liikennepoliittinen selonteko on sen toteuttamisen tärkeä väline. Haluamme vaikuttaa siihen, että liikennepoliittisessa selonteossa yritysnäkemys saa sille kuuluvan painoarvon.

2. Mitä lisäarvoa Keskuskauppakamarin, EK:n ja Suomen Yrittäjien kannanotto tuo selontekoon?
Kysymys on tärkeä kaikille yrityksille maamme laajuudelta. Siksi vaikutamme asiassa yhdessä. On tärkeää aikaansaada mahdollisimman tehokas ja yhtenäinen viesti vaikuttavuuden lisäämiseksi. Olemme mielestäni varsin hyvin onnistuneet tiivistämään kaikkien järjestöjen jäsenille yhteisiä huolia ja näkemyksiä samaan pakettiin.

3. Mitä pidät kannanoton tärkeimpinä linjauksina?
Ydinviesti on, se että vetävät väylät eli toimiva liikennejärjestelmä tarvitaan vauhdittamaan yritysten kasvua ja kilpailukykyä. Liikenne ei ole ainoastaan osa jokapäiväistä elämäämme. Se on merkittävä osa niin pienten kuin suurtenkin yritysten liiketoimintaa ja mahdollisimman tyytyväisten asiakkaiden arkea. Liikennettä ei pidä arvioida vain valtion budjetin menoeränä, vaan se on nähtävä tärkeänä Suomen kasvua ja hyvinvointia mahdollistavana tekijänä. Esitämme kannanotossa useita tähän suuntaan vieviä toimenpiteitä.

4. Mitä toimenpiteitä kannanotossa ehdotetaan?

Teemoja, joihin haluamme kiinnittää päättäjien huomion on neljä:

  • Suomeen tarvitaan runkoverkkopriorisointi sujuvoittamaan vienti- ja tuontikuljetuksia
  • Logistiikkakustannukset on Suomessa saatava kansainvälisesti kilpailukykyiselle tasolle. Se edellyttää mm. maksu- ja ympäristöpäätöksissä yritysvaikutusten tehokasta arviointia. Nyt niin ei tapahdu, vaan päätöksiä tehdään irrallaan.
  • Yritysten logistiikan toimitusvarmuus ja häiriöttömyys vaatii käytännön toimenpiteet häiriöiden ehkäisemikseksi ja haittojen minimoimiseksi. Viime vuosina häiriöitä on ollut liikaa.
  • Tarvitsemme valtion rahoituspäätöksiin pitkäjänteisyyttä, vähintään 10 vuoden aikajänteen sekä uusia rahoitusmalleja, joissa hyödynnetään myös yksityisen sektorin osaamista.

5. Mitä tarkoittavat uudet rahoitusmallit?
Valtiolla on aivan keskeinen rooli väyläverkostojen ylläpitäjänä ja liikenneinvestointien tilaajana sekä rahoittajana. Yksityinen sektori voisi kuitenkin tuoda panostustaan väylähankkeisiin nykyistä enemmän public-private rahoitusmallien välityksellä. Niillä on saavutettavissa erityisesti isoissa infrahankkeissa sellaisia hyötyjä, jotka lisäisivät tehokkuutta hankkeiden koko elinkaareen.

Ehdotammekin yhtiömuotoisen toiminnan aloittamista investointihankkeissa siten, että mukana olisivat valtio, kunnat ja yksityinen sektori. Se on sitä uudenlaista ajattelua, jota tarvisemme väyläpolitiikassa.

Yksi kommentti artikkeliin ”Käsillä ovat tärkeät liikennepolitiikan linjaukset – nyt on aika vaikuttaa

Kommentointi on suljettu.