Mieluummin Venäjälle kuin Kiinaan

iStockphotoVenäjän riskejä liioitellaan ja pidetään vahvasti julkisuudessa esillä. Meillä on vieressä 145 miljoonan asukkaan valtavat markkinat, jossa talous ja ostovoima kasvavat. Venäjälle kannattaa etabloitua mieluummin kuin kaukaiseen Kiinaan, joka on vaikeampi markkina-alue ja jossa on niinikään riskejä.

Nykyisin lainsäädäntö on Venäjällä jo hyvää eurooppalaista tasoa ja liiketoimintaa pystyy suunnittelemaan ja toteuttamaan kontrolloidusti. Maailman kauppajärjestön WTO:n jäsenyys tulee Venäjän vahvistettavaksi heinäkuussa 2012, jolloin Venäjä on osa globaalia markkinataloutta. Se yhtenäistää käytäntöjä ja tuo mukanaan helpotuksia mm. tulleihin ja sertifikaattimenettelyihin. Vapaa kilpailu syrjäyttää omien sisämarkkinoiden suojelun. Myös byrokratia vähenee. Nopeita muutoksia liiketoimintaympäristöön WTO-jäsenyys kuitenkaan tuskin tuo; tämä on ollut havaittavissa mm. Ukrainan ja Kiinan WTO-jäsenyyksiä tarkasteltaessa.

Pk-yrityksen kannattaa perustaa Venäjälle oma 100-prosenttisesti omistettu tytäryhtiö. Silloin voi kotiuttaa voitot Suomeen. Perustettaessa kannattaa käyttää asiantuntijoiden palveluja apuna, mutta muutoin ei kannata palkata kokopäivätoimisia juristiarmeijoita. Oman tavaramerkin ja omaisuuden suojaaminen kannattaa tehdä harkitusti ja nopeasti.

Palvelubisnes on Venäjällä kasvava alue ja siellä on hyvät markkinat. Myös ostajayrityksellä on huomattavasti vähemmän byrokratiaa kun se toimii paikallisen yrityksen statuksella toimivan yrityksen kanssa.

Tytäryhtiö on myös suositeltava toimintamuoto, jos yritys haluaa todella kasvaa ja kansainvälistyä. Ainoastaan paikallisilla markkinoilla pystyy laajentamaan toimintaansa ja generoida kasvua. Monet pienet yritykset jäävät rajan pintaan odottamaan oikeaa aikaa. Juuri nyt on oikea aika laajentua Venäjälle, jonka BKT ja kulutus jatkavat kasvuaan aivan eri lukemissa kuin muissa Euroopan maissa.

Yhteisyritys ei mielestäni enää ole oikea toimintamuoto ellei kyseessä ole suuryritys ja valtaisa investointi. Pienessä yhteisyrityksessä on riskinsä, koska korruptiota on edelleen maassa ja yhteisyrityksessä omistus saattaa liukua toiselle osapuolelle kokonaan, kun kaikki yrityksen tiedot ovat kumppanin hallussa.

Kun suomalainen yritys omistaa tytäryhtiönsä kokonaan, se voi valita parhaat yhteistyökumppanit ja tehdä heidän kanssaan yhteistyösopimuksia taloudellisia korvauksia vastaan – ilman osakkuussuhdetta. Mikäli halutaan venäläinen osakas, tulee yhtiöjärjestyksen sisältöön ja hallintoelimien koostumukseen kiinnittää erityistä huomiota.

Yrityskulttuuri on Venäjällä nuorta, vasta parikymmentä vuotta vanhaa, mutta esimerkiksi viranomaistyöskentely on kehittynyt hyvään suuntaan.

Venäjän talouskasvun taustalla on myös suuret valuuttavarannot ja velaton valtio. Mielestäni pk-yritys voi aloittaa toimintansa Venäjällä turvallisesti, kunhan on hyvä bisnesidea ja toimii kokeneiden asiantuntijoiden kanssa jo heti toiminnan suunnitteluvaiheessa. Näin välttää turhat kulut ja karikot jo toiminnan alussa.

Venäjä investoi lähivuosikymmeninä suuria summia teollisuuden ja infrastruktuurin uudistamiseen. Tämä luo myös suomalaisille yrityksille uusia mahdollisuuksia Venäjän markkinoilla, myös palvelukauppaa.

– Pirjo Karhu on Konsu Accountor Groupin toimitusjohtaja ja
Etelä-Karjalan kauppakamarin puheenjohtaja –

Artikkeli on julkaistu Kauppalehden Debatissa 12.4.2012