Liikennepoliittinen selonteko on tiekartta tulevaisuuteen – nyt on tartuttava tuumasta toimeen!

Suomen kansainvälisen kilpailukyvyn turvaaminen, elinkeinorakenteen muutos ja julkisen talouden vakauttaminen vaativat reippaita toimenpiteitä paitsi talous- ja elinkeinopolitiikassa, myös liikennejärjestelmän kehittämisessä. Työ ei toki jääkään liikennepoliittisen selonteon valmistumiseen (12.4.2012), vaan jatkotyön kohteiksi tulevat monet elinkeinoelämälle tärkeät hankkeet, kuten merenkulun strategia ja liikenteen maksujen sekä verojen kokonaistarkastelu.

Mihin käytännön toimiin selonteon pohjalta tulisi sitten ensimmäiseksi tarttua? Selonteon sisältämät valtioneuvoston linjaukset 1, 2 ja 3 ovat tärkeitä avauksia: 1) liikenteen kehityskuvan määrittely, 2) liikenneverkkojen luokittelu ja 3) palvelutason välineistön kehittäminen. Tässä työssä Keskuskauppakamari ja kauppakamarit ovat mielellään päättäjien tukena  elinkeinoelämän näkökulmaa tuomassa. Mehän määrittelimme valtakunnallisesti tärkeimmät väylät kannassamme jo vuonna 2011.

Uutta luokittelua tarvitaan palvelutason ja asiakaslähtöisyyden juurruttamiseksi liikennepolitiikkaan. Nykyisellä liikenneverkkojen luokittelulla ei valitettavasti ole kytkentää kuljettamistarpeisiin eikä luokittelu liioin palvele maankäytön ja liikennepalvelujen suunnittelua.

Liikenteen palvelutasoa määriteltäessä mielestämme tärkeimmälle sijalle nousevat ulkomaankaupan kuljetusten reitit. Vientiteollisuus tuottaa noin puolet valtion ja kuntien tuloista. Niitä meillä ei ole varaa menettää.

Runkoverkot palvelevat yrityksiä erityisesti pitkän matkan yhteyksillä satamiin, lentokentille ja rajanylityspaikoille. Hyvät runkoverkkoyhteydet parantavat myös yritysten kilpailukykyä lisäämällä kuljetusten täsmällisyyttä ja alentamalla kuljetuskustannuksia. Nyt tarvittaisiinkin poliittista rohkeutta tehdä päätös runkoverkoista!

Liikennepoliittinen selonteko annettiin eduskunnalle 12.4.2012. Selonteossa linjataan liikennepolitiikkaa tuleville vuosille 2012-2022. Keskuskauppakamari ja kauppakamarit ovat olleet aktiivisesti prosessissa mukana (ks. kirjoitukseni). Liikennepolitiikalla voidaan merkittävästi vaikuttaa elinkeinoelämän ja kansalaisten sujuvaan, turvalliseen ja vähäpäästöiseen liikkumiseen.

Johtaja Maarit Lindström
Keskuskauppakamari

4 kommenttia artikkeliin ”Liikennepoliittinen selonteko on tiekartta tulevaisuuteen – nyt on tartuttava tuumasta toimeen!

  1. Milloin kauppakamarit alkavat keskustella ja tuoda keskustelujen tuloksia esiin mediassa , erityisesti Järvi Suomen alueilla siitä, miten kehitetään niin sisämaan kuljetuksia kuin vienti ja tuonti kuljetuksia niin että voidaan eu strategian mukaiseesti vähentää rekkaliikennettä 50% vuoteen 2050 mennessä.

Kommentointi on suljettu.