Minna Aalto-Setälä tuo IPR-oikeuksien ja sähköisen kaupan huippuosaamisen Keskuskauppakamariin

Elokuun lopulla Keskuskauppakamarin lakitiimi sai vahvistuksena immateriaalioikeuksien eturivin asiantuntijan Minna Aalto-Setälän. Vahvan ja monipuolisen uran IPR-oikeuksien parissa tehnyt Minna on jatkossa yksi Suomen kuunnelluimmista asiantuntijoista, tuleepa kyseeseen niin tekijänoikeuteen, tavaramerkkeihin, patentteihin, mallioikeuteen kuin toiminimiin liittyvät kysymykset. IPR:n lisäksi Minna taitaa myös sähköiseen kauppaan liittyvät lakikiemurat.

Mitä olet tehnyt aiemmissa työpaikoissasi? 
Olen tehnyt urani alusta saakka töitä immateriaali-oikeuksien parissa. Työtehtäväni ovat vaihdelleet tekijänoikeus-neuvoston päätoimisesta sihteeristä, Suomen Musiikkikustantajien toiminnanjohtajan pestiin ja paikallisten teleyhtiöiden IPR-asiantuntijan työhön. Olen myös toiminut asianajajana. Minulla on vahva käytännön kokemus suomalaisten yritysten oikeuksien suojaamisesta ja puolustamisesta niin kotimaassa kuin kansainvälisesti.

Mikä sai lähtemään uuteen työpaikkaan?
Keskuskauppakamari tarjoaa laajan näköalapaikan sekä sähköisen kaupan että koko immateriaalioikeusalan säätelyyn. Lisäksi pääsen seuraamaan, mitä alalla tapahtuu EU-tasolla. Immateriaalioikeudet ovat polttava aihe, kun toden teolla pyritään luomaan toimivaa eurooppalaista sisämarkkinaa. On myös yleisesti tiedossa, että Eurooppa on USA:ta jäljessä sähköisessä kaupassa. Yksi selkeä ongelma on esimerkiksi musiikin käyttämiseen liittyvien lupien hankinta, koska kussakin jäsenvaltiossa hallinnoidaan musiikin oikeuksia omissa tekijänoikeusjärjestöissään. EU:n sisämarkkinoiden sujuva toiminta on kuitenkin suomalaisten yritysten kannalta merkittävää, sillä kyse on meidän omasta kotimarkkinastamme.

Millä lailla tekemisesi ja näkökulmasi muuttuvat?
Olen edellisessä työssäni tehnyt käytännössä töitä suurehkojen suomalaisten yritysten kanssa, jotka  tiedostavat immateriaalioikeuksien merkityksen. Nyt pääsen työskentelemään myös pk-yritysten kanssa. Työhöni tulee liittymään myös kouluttamista ja tiedottamista. On tärkeää tietää, mitä voidaan suojata, kuten myös mitä voidaan tehdä, jos joku loukkaa omia oikeuksia.

Miten teet vaikuttamistyötä käytännössä?
Pyrin ajamaan suomalaisten yritysten etuja kirjoittamalla lausuntoja, osallistumalla erilaisiin kuulemistilaisuuksiin ja keskustelemalla alan lainsäädäntöä valmistelevien tahojen kanssa. Työssä palkitsevaa on se, että kun perustelee kantansa riittävän hyvin, on mahdollista vaikuttaa ja saada oma viesti läpi esimerkiksi muutoksena hallituksen esitykseen. Suomessa asiantuntijaa pääsääntöisesti kuunnellaan, mikä on hienoa.
Teen myös paljon yhteistyötä alan muiden asiantuntijoiden kanssa. IPR-oikeudet ovat kuitenkin melko monimutkaisia ja jopa vaikeita, mistä syystä keskustelukumppaneiden löytäminen on tärkeää.

Mikä on vastuualueesi merkitys yrityksille?
Immateriaalioikeuksilla on mahdollista suojata yritykselle keskeistä tietotaitoa. Kysehän on yhteiskunnan hyväksymistä yksinoikeuksista, monopoleista, jotka mahdollistavat yritykselle tietyn toimintareviirin. Toisen toimijan on löydettävä oma tapansa ilmaista sama asia tai päästä samaan lopputulokseen. IPR:n oikeaoppinen suojaaminen ja käyttäminen takaa yrityksen kilpailukyvyn tulevaisuudessakin. Siksi on hyvin tärkeää, että yrityksellä on riittävästi tietoa siitä, mitä IPR-oikeudet ovat ja mitä toimenpiteitä ne edellyttävät, jotta oikeuksien suojaamisesta ja puolustamisesta – silloin kun se on mahdollista ja tarpeen – tulee rutiinitoimenpide ja luonnollinen osa prosessia.

Näkyykö kauppakamarien alueellisuus työssäsi?
Se näkyy ilman muuta työssäni, sillä koko Suomi täytyy pitää iskussa. Alueellisilla kauppakamareilla on tiedonjakajina ja kouluttajina keskeinen rooli. Suunnitteilla on ympäri Suomea kiertävä IPR-kiertue, jolle luonnollisesti lähden mukaan puhujaksi. Myös toiseen vastuualueeseeni, eli sähköiseen kauppaan, liittyen on valmistella digitaalisuus-aiheinen koulutus, joka on myös tarkoitus jalkauttaa koko maahan.

Miten vietät aikaa työn ulkopuolella?
Vastapainona työlle vietän mielelläni aikaa raikkaassa ulkoilmassa lenkkeilemällä samojedi-koirani Juuson kanssa sekä kesäisin harrastamalla purjehdusta.