Asiakas hukkumassa finanssisääntelyssä

Finanssikriisin jälkihoidossa markkinoiden sääntelyä on kehitettävä. Motiivina ei pidä kuitenkaan olla ”pahojen pankkien” rankaiseminen tai niskalenkin ottaminen markkinavoimista. Aidosti kansainvälisessä markkinassa kansalliset tai jopa EU-tason ratkaisut voivat vääristää kilpailua, on maailmanlaajuisesti elinkeinoelämää edustava ICC todennut finanssiveroista.

Rahoitus on taloutemme verenkierto. Finanssimarkkinoiden terve kilpailu ja toiminnan vakavaraisuus on turvattava yritysasiakkaiden tarpeet huomioiden. Nyt sääntely uhkaa kansainvälistyvän yrityksen arkea. Kuihtuva ja kallistuva rahoitustarjonta jarruttaa samalla kasvua. Huoli on maailmanlaajuinen osoittaa G20:lle, WTO:lle ja IMF:lle kesällä luovutettu ICC Trade Finance 2012 -raportti.

Erityisesti Euroopassa viennin ja tuonnin kannalta pankkien toimiva rahoitus rembursseineen ja muine maksutapoineen on kilpailukykytekijä. Nyt ylimitoitettu vakavaraisuussääntely uhkaa näitä riskittömiä rahoitusmuotoja. Yksityisen pankkisääntelyn kiristyessä joudutaan ”sosialisoimaan” kaupan rahoitusta antamalla vastuuta valtioiden vientiluottolaitoksille.

Jo nyt Suomessa vientiyritykset valittavat rahoituksen kiristymisestä. Karrikoiden yrittäjä saa asuntolainaa 1%:n korolla, mutta kansainvälistymislainaa 5%:n korolla. Jos Suomi aikoo rakentaa jatkossakin hyvinvointinsa kansainvälisen kaupan kasvun varaan, niin finanssimarkkinoiden sääntelyssä on huomioitava vaikutukset vienti- ja tuontiyrityksille, ei vain pankeille. Ei uutta euroaluetta pidä rakentaa poliittisen populismin retoriikalla kuin tilkkutäkkiä, vaan kokonaisuutena. Kiristyvä verotus ja sääntely vaikuttavat vääriltä lääkkeiltä luoda kasvua.

Timo Vuori, maajohtaja
Kansainvälinen kauppakamari ICC

Kirjoitus on julkaistu lyhennettynä Kauppalehden Debatissa 8.10.2012.