TEAM Finlandin kaupanestekysely: Venäjä yhä kiinnostavin mutta vaikein markkina suomalaisyrityksille

Team Finland -yhteistyönä järjestetyssä kansainvälistymis- ja kaupanestekyselyssä saatiin suomalaisyrityksiltä 600 vastausta. Yritykset ilmoittivat yhteensä 650 toivetta vienninedistämismatkojen kohteiksi. Erilaisia kaupan ja investointien esteitä kaupanesteiden kartoituksessa havaittiin 1200 kappaletta. Kaupanesteistä noin kolmasosa käsitteli Venäjällä kohdattuja ongelmia. Ongelmista huolimatta Venäjä koetaan kiinnostavaksi markkinaksi, sillä se nousi ensimmäiseksi myös vienninedistämismatkojen kohteena.

Venäjä yhä kiinnostavin mutta vaikein markkina 

Venäjä on yhä suomalaisyritysten kansainvälistymissuunnitelmien kannalta houkuttelevin markkina ja Venäjän eri alueille suuntautuvat vienninedistämismatkat kiinnostavat yrityksiä. Samalla Venäjä on kaupan ja investointien esteiden kannalta ongelmallisimmaksi koettu maa.

Eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Alexander Stubb on tyytyväinen yrityksiltä saatuun aktiiviseen palautteeseen.

– Kasvava joukko pieniä ja keskisuuria yrityksiä haluaa kansainvälistyä. Tämä on erittäin tervetullut viesti ja kannustan yrityksiä hyödyntämään vienninedistämismatkoja ja muita kansainvälistymispalveluja. Nämä matkat tehdään niille markkinoille, joista yritykset ovat kiinnostuneita ja joilla esimerkiksi kaupanesteiden takia tarvitaan minun tai muiden ministerien vetoapua, sanoo ministeri Stubb.

– On selvää, että juuri toteutunut Venäjän WTO-jäsenyys ja Venäjän markkinoiden tarjoamat mahdollisuudet tekevät siitä houkuttelevan markkinan kasvavalle joukolle suomalaisyrityksiä, toteaa ministeri Stubb.

 PK-yritysten kansainvälistyminen alkaa EU-markkinoilta 

Venäjän lisäksi erityistä kiinnostusta on muun muassa Kiinan, Yhdysvaltain ja Intian markkinoihin. Myös näillä alueilla suomalaiset yritykset kohtaavat keskimääräistä useammin toimintaa hankaloittavia kaupanesteitä.

Myös EU-markkinat vaativat oman huomionsa. Pienille ja keskisuurille yrityksille EU:n sisämarkkinat tarjoavat luontevan ensiaskeleen kansainvälistymiselle. Julkisten vienninedistämispalvelujen saanti EU-markkinoillakin on yrityksille tärkeätä, koska yritykset ovat kohdanneet kaupanesteitä myös EU-maissa.

Kansainvälistymistoiveista ja kaupanesteistä voi jatkossakin ilmoittaa ulkoministeriölle tai muille Team Finland -verkoston yhteistyökumppaneille.

Kaupanesteistä voit myös ilmoittaa Keskuskauppakamarin sivulla.

Kyselyn toteutti Team Finland -verkosto. Käytännön toteutuksesta vastasivat ulkoministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, Finpro, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Keskuskauppakamari, Kansainvälinen kauppakamari ICC, Suomen Yrittäjät ja Kaupan Liitto.

Tämä kirjoituksen lähteenä on käytetty ulkoasiainministeriön tiedotetta 259/2012 5.11.2012 ”Venäjä yhä kiinnostavin mutta vaikein markkina suomalaisyrityksille.”