EU ja USA haastavat nousevat taloudet

Maailmantalouden vanhat veturit Eurooppa ja Pohjois-Amerikka ovat liittoutumassa. Kasvua haetaan markkinoita avaavilla kauppasopimuksilla. EU:n sopimus Kanadan kanssa on kohta valmis, ja seuraavaksi neuvotellaan USA:n kanssa. Tavoitteena on transatlanttinen markkina-alue, joka toisi toivottua vastapainoa Aasian kasvaville mutta epävarmoille markkinoille. Poliittisia tuloksia syntyy muutamassa vuodessa – maailmantalouden kasvava epävarmuus pitää siitä huolen.

Jo nykyisin EU:n ja Yhdysvaltain suhteet ovat tiiviit. USA on investoinut Eurooppaan kolme kertaa niin paljon kuin Aasiaan. EU:n investoinnit Yhdysvaltoihin ovat kahdeksankertaiset verrattuna investointeihin Kiinassa ja Intiassa. EU:n ja Yhdysvaltain talous on yhä yli puolet koko maailmantaloudesta ja keskinäinen kaupankäynti yli 30 prosenttia tavaravirroista. Transatlanttiset kauppasuhteet muodostavat siis Aasian kasvusta huolimatta yhä maailmantalouden ytimen. Näiden suhteiden syventäminen tuo väistämättä uutta kasvua kauppaan ja vahvistaa läntisten teollisuusmaiden kuihtuvaa hyvinvointia. Tämä on toivottavaa tilanteessa, jossa epäilykset Aasian kasvun kestävyydestä ovat vahvistuneet. Viimeksi EU-kauppakamari varoitti Kiinan talouden rakenneongelmista ja kasvun hidastumisesta.

EU:n ja Yhdysvaltain syventyvä talouskumppanuus luo haasteen maailmantalouden nouseville maille, kuten Kiinalle, Intialle ja Brasilialle. Tiivistyvä EU:n ja Yhdysvaltain kauppablokki pakottaa nousevat taloudet arvioimaan kansainvälisiä kauppasuhteitaan uudelleen ja kannustaa kaikkia G20-maita löytämään laajemman kauppasovun WTO-neuvotteluissa. Kiinalle Yhdysvaltain-kaupan toimivuus on kasvun elinehtoja. EU:n ja Yhdysvaltain yhteistyön kehittyminen voi palauttaa taloudessa vallan tasapainoa. Läntiset teollisuusmaat eivät vielä muutukaan ”teollisuusmuseoiksi”, kuten pahimmillaan on ennustettu.

 EU-USA -talousalue auttaisi suomalaisyrityksiä

Jo nyt USA on Venäjän jälkeen Suomen tärkein vientimaa EU:n ulkopuolella. Suomalaisille tuotteille löytyy kysyntää Pohjois-Amerikan kilpailluilta mutta kulttuurisesti helpoilta markkinoilta. Markkinoille menijöiden riesana eivät ole lahjonta, lapsityövoima eivätkä ympäristörikokset. Pk-yrityksille Pohjois-Amerikan valloittaminen voikin olla helpompaa kuin Aasian kauppadynastioihin tunkeutuminen.

Läntisten kauppavetureiden tiivistyvä yhteistyö voi olla piristysruiske, joka tuo toivottua kasvua Atlantin molemmin puolin.

Pohjois-Amerikassa on hyödyksi Suomen maine hyvänä ja luotettavana kauppakumppanina. USA:ssa toimii yli 220 suomalaisyritystä, joilla on yli 35 000 työntekijää. Vastaavasti Suomessa vaikuttaa yli 600 yhdysvaltalaista yritystä, jotka työllistävät 37 000 henkeä. Uusien markkina-avausten johdosta keskinäisten investointien määrän uskotaan kasvavan lähivuosina. EU:n komission arvion mukaan EU-USA -kauppasopimus vahvistaisi Euroopan talouskasvua 0,5 prosenttia.

Läntisten kauppavetureiden tiivistyvä yhteistyö voi olla piristysruiske, joka tuo toivottua kasvua Atlantin molemmin puolin. Samalla se antaa aidon haasteen Aasian kasvaville kauppadynastioille. Kansainvälisestä kaupasta hyvinvointinsa ammentavan Suomen kannalta markkinoiden jakautuminen jyrkkiin kauppablokkeihin lännen ja idän kesken ei ole toivottavaa. EU:n ja Yhdysvaltain aloitteen tärkein merkitys saattaakin olla siinä, että se pakottaa G20-maat pääsemään vihdoin sopimukseen monenkeskisissä kauppaneuvotteluissa. Samalla se karsii tarpeettomia esteitä Euroopan ja Yhdysvaltain välisestä kaupasta. 

Timo Vuori
Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) maajohtaja.

Alkuperäinen kirjoitus on ilmestynyt Helsingin Sanomien Vieraskynässä 21.11.2012.

Kauppakamarit yritysten palveluksessa EU-USA -suhteissa

Atlantin molemmin puolin kauppakamarit ovat keskeinen kumppani yrityksille kansainvälisen kaupan kysymyksissä. US Chamber of Commerce  on maan vaikutusvaltaisin ja verkottunein toimia. Euroopassa Eurochambers  kokoaa eurooppalaiset kauppakamarit yhteistyöhön myös amerikkalaisten toimijoiden kanssa.

Suorien, kahdenvälisten liikesuhteiden merkitys on kuitenkin keskeinen myös Amerikan valloituksessa. Suomalaisten yritysten kannalta keskeinen USA:n kaupan ovien avaaja on Keskuskauppakamarin vetämän Finncham-verkoston toiminnassa aktiivisesti mukana oleva Finnish American Chamber of Commerce. Se kokoaa laajasti USA:ssa idässä ja lännessä vaikuttavat suomalaistaustaiset yritysosaajat yhteistyöhön. Suomessa toimiva AmCham Finland on luonteva yhteistyökumppani.