Kauppakamarit ottavat käyttöön uuden sähköisen vientiasiakirjapalvelun

Kauppakamarit ottavat vuoden 2013 alussa käyttöön uuden sähköisen asiointipalvelun e-Vientiasiakirjat, jonka kautta asiakkaat voivat jatkossa hakea vahvistusta alkuperätodistuksille ja muille dokumenteille sähköisesti.

Palvelu mahdollistaa asiakirjojen nopean käsittelyn päätteeltä käsin sähköisesti ja on paikasta riippumaton. Asiakirjat ja muut dokumentit ovat tallessa ja helposti löydettävissä, sekä hyödynnettävissä pohjina uusille hakemuksille. Vahvistettavat asiakirjat lähetetään palvelun kautta kauppakamarille, jossa ne leimataan sähköisesti ja lähetetään palvelun kautta takaisin asiakkaalle. Asiakas voi tulostaa kauppakamarin hyväksymät ja leimaamat alkuperätodistukset, sekä muut vahvistettavat dokumentit itse.

Sähköinen asiointi on vaihtoehto perinteiselle tavalle ja mahdollistaa vientiasiakirjojen hoitamisen kauppakamarien kanssa sähköisiä kanavia ja tietojärjestelmiä käyttäen.

Rekisteröityminen palveluun osoitteessa www.e-vientiasiakirjat.fi.

Lisätiedot alueen kauppakamarilta.

Alkuperätodistus: Tavaran maahantuonnin edellytyksenä on eräissä maissa ns. alkuperätodistuksen esittäminen. Alkuperätodistuksia antavat Suomessa kauppakamarit oman alueensa yrityksille ja luonnollisille henkilöille, joiden kotipaikka on kauppakamarin alueella. Alkuperätodistuksen tarkoitus on yksinomaan osoittaa tavaroiden alkuperä, jotta voidaan toimia tullaus‐ tai kaupallisten vaatimusten mukaisesti (esim. remburssien avaaminen). Alkuperätodistuksilla tarkoitetaan todistuksia, joita käytetään Euroopan yhteisön ja kolmansien maiden välisissä kauppasuhteissa.