Kauppakamarit mukaan Team Finland -alueverkostoon

Erityisasiantuntija Martta Halonen valtioneuvoston kansliasta näkee kauppakamarien roolin Team Finlandissa tärkeänä, nimenomaan ideoijana ja kumppanina, sekä alueellisena kontaktipintana. Kauppakamarien edustajien mielestä toimijoita on monia, ja konkretiaa ja synenergiaa tulisikin hakea toinen toisistaan. Verkoston perustan muodostavat alueelliset tiimit. Team Finlandin kotimaan alueverkosto rakennetaan ELY-keskusalueiden mukaisesti. Kauppakamareilla onkin nyt hyvä mahdollisuus hakeutua alueensa verkostoon olemalla yhteydessä alueen ELY-keskukseen.

Valtakunnalliset Team Finlandin www-sivut avataan helmikuun alussa. Kevään aikataulussa nousee esille verkoston toiminta asiakaspalvelussa ja viestinnän käynnistäminen. Ensimmäinen Team Finland strategia julkaistaan kesällä 2013 ja strateginen toimeenpano alkaa syksyllä 2013. Vuosien 2013 ja 2014 KIVINET-kiertueen tavoitteena on jalkauttaa ajankohtaista Team Finland -keskustelua mahdollisimman käytännönläheisesti aluetasolle.

Team Finland on verkostomainen toimintamalli Suomen taloudellisiin ulkosuhteisiin, maakuvatyöhön ja Suomi-promootioon yritysten kansainvälistymiseen sekä ulkomaisten investointien edistämiseen liittyvien toimintojen tuottamiseen. Team Finlandin ytimenä on julkisrahoitteiset toimijat (TEM, UM, OKM, muut ministeriöt, edustustoverkosto, Finpro, Tekes, Finnvera, Finnfund, kulttuuri- ja tiedeinstituutit, MEK, ELY-keskukset, SVKK, SRKK) ja kumppaneina mm. FinnCham ja EK.

FinnCham-verkosto kokoaa eri puolilla maailmaa toimivat kauppakamarit, kauppayhdistykset ja killat yhteen vahvistamaan suomalaisten yritysten kansainvälistymistä ja vientiponnisteluja. FinnCham verkostoa koordinoi Keskuskauppakamari yhteistyössä ulkoasiainministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön ja Finpron kanssa. FinnCham nimenä, on kauppakamarien englanninkielinen brändi.