Kaivannaisteollisuuden tulee onnistua Suomessa myös matkailun näkökulmasta

Lapin matkailun johtoajatuksena on, että siitä rakentuu Euroopan johtava kestävän kehityksen periaatteita noudattava luonto- ja elämysmatkailukohde vuoteen 2020 mennessä. Lapin vetovoima perustuu nimenomaan sen luontoarvoihin, jonka avaintekijöitä ovat erämaiden hiljaisuus ja puhtaus. Kuinka tähän kuvaan sopivat kaivokset, joiden pelätään aiheuttavan pitkässä juoksussa monia muitakin ympäristöhaittoja?

Rauno PosioSuomen kiinnostavuus matkailukohteena kasvaa jatkuvasti ja turistit kuluttavat vuosi vuodelta enemmän rahaa. Lapille matkailu on suhteellisesti vielä tärkeämpi elinkeino. Vuosittainen matkailutulo liikkuu jo 600 miljoonassa eurossa ja alan työllistämisvoima on noin 5000 henkilötyövuotta. Käytännössä matkailu on globaalisti yksi nopeimmin kasvavista toimialoista, josta myös Suomi ja Lappi keräävät oman osansa.

Lappi tavoittelee Euroopan johtavan kestävän kehityksen periaatteita noudattavan luonto- ja elämysmatkailukohteen asemaa, jonka vetovoima perustuu luontoarvoihin, erämaiden hiljaisuuteen ja puhtauteen. Talvivaaran vahinkojen jälkeen kysymys siitä, voivatko kaivokset ja matkailuala elää rinta rinnan, on entistä ajankohtaisempi.

Yhteiselo on varmasti mahdollista, mutta se vaatii nykyistä selkeämpiä pelisääntöjä. Kaivokset on sijoitettava riittävän kauas matkailukeskuksista, sillä niistä aiheutuu kiistattomia pöly- ja meluhaittoja. Lisäksi liikenneturvallisuudesta on huolehdittava paremmin, kun jo valmiiksi ahtaille tieväylille pitäisi mahtua sekä kaivosteollisuuden rekat ja raskas kalusto että turistiliikenne.

Ratkottavana on siis isoja ja vaikeita kysymyksiä, joissa päättäjien on tasapainoiltava kahden kasvavan toimialan tarpeiden kesken. Lapin matkailun kannalta kyse on perimmäisistä arvoista ja keskeisistä menestystekijöistä. Kerran menetettyä mainetta on äärimmäisen vaikea voittaa takaisin.

Rauno Posio
Lapin kauppakamarin matkailuvaliokunnan puheenjohtaja
Lapland Safaris Group Oy:n hallituksen puheenjohtaja

Lue kirjoitus kokonaisuudessaan ja osallistu keskusteluun Työ- ja elinkeinoministeriön Kaivos 2030 – kohti kestävää kaivosteollisuutta -foorumilla.