Keskuskauppakamari hakee juristia lakiasiat ja itsesääntely -yksikköön

Yhden lakimiehemme siirtyessä uusiin haasteisiin haemme Keskuskauppakamarin lakiasiat ja itsesääntely -yksikköön juristia.

Juristin toimenkuvaan kuuluvat yhtiö- ja arvopaperimarkkinoihin liittyvät edunvalvonta- ja itsesääntelytehtävät sekä muita monipuolisia edunvalvonta-, itsesääntely- ja julkisia tehtäviä.

Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää:

• valmistumisen jälkeen hankittua usean vuoden kokemusta juristin tehtävistä
• yhtiö- ja arvopaperimarkkinajuridiikan sekä yritysten hyvän hallinnoinnin tuntemusta
• erinomaista suullista ja kirjallista suomen kielen hallintaa
• vähintään hyvää englannin ja ruotsin kielen suullista ja kirjallista taitoa
• kykyä itsenäiseen työskentelyyn
• esiintymiskykyä
• järjestelmällisyyttä, tarkkuutta, oma-aloitteisuutta, sosiaalisuutta ja kykyä oppia uusia asioita.

Yritysjuridiikan eri osa-alueiden sekä kiinteistöjuridiikan tuntemus, aiempi kokemus elinkeinoelämän edun-valvontatyöstä ja suoritettu auskultointi katsotaan eduksi.

Kirjalliset hakemukset ansioluetteloineen ja palkkatoivomuksineen pyydetään toimittamaan viimeistään 16.1.2013 osoitteeseen Keskuskauppakamari, PL 1000, 00101 Helsinki (kirjekuoreen merkintä ”Juristi”). Lisätietoja antaa varatoimitusjohtaja Leena Linnainmaa 27. ja 28.12.2012 puh. 09 4242 6213 ja sen jälkeen johtaja Mika Heikkilä puh. 09 4242 6258

Keskuskauppakamari on Helsingin World Trade Centerissä toimiva elinkeinoelämän asiantuntijaorganisaatio, joka edistää suomalaisten yritysten kilpailukykyä ja toimintaedellytyksiä. Keskuskauppakamari hoitaa myös julkisia tehtäviä ja elinkeinoelämän itsesääntelytehtäviä. Lisätietoja www.keskuskauppakamari.fi.