Suomeen perustettava IPR-tuomioistuin tukee elinkeinoelämän kasvua ja työllisyyttä

Eduskunta on päättänyt, että Suomeen perustetaan oma IPR-asioiden erityistuomioistuin. IPR-tuomioistuimen perustaminen Suomeen on ollut Keskuskauppakamarin tavoitteena pitkään. Kilpailun ja kansainvälistymisen lisääntyessä IPR-asioiden merkitys yrityksille kasvaa jatkuvasti. Uudistus tukee elinkeinoelämän kasvua ja työllisyyttä. Suomalaisten yritysten kilpailukyvyn kannalta on tärkeää, että Suomessa voi saada tehokkaasti ja nopeasti oikeudenmukaisen ratkaisun IPR-asiassa.

IPR-tuomioistuin aloittaa toimintansa syyskuun alussa 2013 markkinaoikeuden osana.

IPR:illä tarkoitetaan tekijän- ja teollisoikeuksia, kuten patentteja ja tavaramerkkejä. Immateriaalioikeudet ovat tärkeitä yrityksille, koska niiden avulla yritys voi hankkia yksinoikeuksia keskeisille aineettomille omaisuuserilleen, kuten esimerkiksi keksinnöille tai yrityksen käyttämille tunnuksille.

IPR-tuomioistuimeen keskitetään teollis- ja tekijänoikeuksia koskevat riita- ja hakemusasiat, niitä koskevat turvaamistoimiasiat ja valitukset, jotka koskevat teollisoikeuksien myöntämistä koskevia viranomaispäätöksiä.  Myös suomalaisia verkkotunnuksia koskevat valitukset tullaan jatkossa käsittelemään markkinaoikeudessa.

Tekijän- ja teollisoikeudet ovat usein vaikeita ja jopa monimutkaisia, mistä syystä niiden käsittely vaatii erityisosaamista.  Keskittämällä IPR-asiat pääsääntöisesti yhteen paikkaan, saadaan prosessi asiantuntevammaksi ja oikeusvarmemmaksi, sillä kun tuomareilla on riittävä määrä alan juttuja käsiteltävänä, he voivat erikoistua niihin. Asiantuntemuksen keskittämisellä pyritään parantamaan ratkaisujen laatua, mikä omalta osaltaan tulee vähentämään tarvetta hakea muutosta. Tämä taas vähentää asiaan osallisten kustannuksia. Kun ratkaisut ovat paremmin ennakoitavissa ja laadultaan tasokkaampia, paranee yritysten oikeusturva.

Samanaikaisesti EU:ssa on etenemässä hyvää vauhtia yhtenäinen patenttisuoja niin kutsutun eurooppapatentin osalta. Uuteen järjestelmään liittyen ollaan  perustamassa keskitettyä eurooppalaista patenttituomioistuinta, jonka alue- ja paikallisjaostojen sijaintipaikoista päätetään lähitulevaisuudessa.  Keskuskauppakamari katsoo, että nyt olisi oiva tilanne saada Suomeen patenttituomioistuimen jaosto IPR-tuomioistuimeen. IPR-osaamisen keskittämisellä markkinaoikeuteen Suomesta voi muodostua houkutteleva paikka kansainvälisille oikeudenkäynneille ja samalla suomalaisille osaajille mahdollisuus pätevöityä toimimaan juuri patenttiasioissa. Tällainen hanke mahdollistaisi immateriaalioikeuksien huippuosaamisen keskittämisen Suomen kaltaiseen pieneen, mutta osaavaan maahan.