Harjoittelupaikka Keskuskauppakamarin välityslautakunnassa

Keskuskauppakamarin välityslautakunnassa on avoinna harjoittelupaikka oikeustieteen ylioppilaalle 18.2.2013 – 31.7.2013.

Prosessioikeuden tentin suorittaminen, työkokemus asianajotoimistossa ja erinomainen englannin kielen taito katsotaan eduksi.

Kirjalliset hakemukset ansioluetteloineen, tutkintotodistuksineen, ylioppilastutkintotodistuksineen ja työtodistuksineen pyydetään toimittamaan 1.2.2013 mennessä osoitteeseen Keskuskauppakamarin riidanratkaisuyksikkö, PL 1000, 00101 Helsinki (kirjekuoreen merkintä ”harjoittelija”) tai info@arbitration.fi

Lisätietoja antaa tarvittaessa lautakunnan pääsihteeri P
aula Paloranta, puh. 09 4242 6212 tai paula.paloranta@arbitration.fi.

 

SINCE 1911 rgb