Helppo Hallinto – Sujuva Suomi -kampanja käyntiin

Hallinnolliset rasitteet vaikuttavat kielteisesti yritystoimintaan ja koko kansantalouteen. Ne vähentävät tuottavuutta, estävät kasvua ja jarruttavat investointeja. Tuloksena on vähemmän työpaikkoja ja vähemmän verotuloja. Haluamme sujuvia ja tehokkaita toimintamalleja. Hyvinvointimme syntyy tehokkaan ja virtaviivaisen toiminnan tuloksena.

Suomalaisyritykset pystyisivät säästämään ainakin 900 miljoonaa euroa, jos hallinnollinen taakka ja turhat tiedonantovelvoitteet vähenisivät neljänneksellä.

ristoejpystyKauppakamarien tänään käynnistyneen Helppo Hallinto – Sujuva Suomi -kampanjan tavoitteena on kartoittaa ja tuoda käytännönläheisesti esiin yritysten arjessa olevia hallinnollisia rasitteita ja esittää ratkaisuehdotuksia niiden poistamiseksi.

Kauppakamarien tavoite on virtaviivainen Suomi, jossa ei ole turhia hallinnollisia taakkoja ja jossa lupa- ja muut prosessit ovat tehokkaita sekä käytännöt sujuvia ja tasapuolisia.

Yhden prosentin tulos

Hallinnosta, säätelystä, raskaista prosesseista ja sujumattomista käytännöistä aiheutuu yrityksille valtavasti turhia velvoitteita. Näiden vähentämiseksi perustettiin valtioneuvoston toimintaohjelma yritysten hallinnollisen taakan vähentämiseksi 2009–2012.

Tarkoitus oli yksinkertaistaa tiedonantovelvoitteita, kehittää sähköistä viranomaisasiointia ja olla luomatta raskaita uusia hallinnollisia velvoitteita yrityksille lainsäädännön kautta. Tavoitteena oli vähentää hallinnollista taakkaa vuoden 2012 loppuun mennessä neljänneksellä vuoden 2006 tasoon verrattuna. Deloitte & Touchen loppuraportin mukaan taakka vähentyi vain noin prosentilla.

Eteneminen teemoittain

Kampanjassa käsitellään hallinnollisia rasitteita teemoittain noin kahden viikon jaksoissa. Teemoihin kuuluu aiheita kuten yritysrahoitus ja yritystuet, lupaprosessit, kaavoitus, taloushallinto, tiedonantovelvoitteet ja raportointi, yritystoiminnan aloittaminen ja lopettaminen sekä tehottomat asiointitavat.

Keräämme rasitteen vaikutuksista tietoa kampanjasivustolla helppohallinto.fi. Kannustamme jättämään sivustolle ratkaisuehdotuksia, kommentteja ja esimerkkejä rasitteiden vaikutuksista.

Hallinto on tärkeä osa yhteiskuntaa, mutta sen tulee toimia järkevästi ja sujuvasti. Nykyisellään päällekkäiset, tehottomat prosessit aiheuttavat turhia kustannuksia yrityksille ja kallista byrokratiaa veronmaksajille. Sujuvat ja tehokkaat toimintamallit ovat kaikkien suomalaisten etu.

Kampanjan ensimmäinen teema julkaistaan 9.1.2013.

Lisätietoja:

Kampanjasivusto: http://helppohallinto.fi
TEM: Yritysten hallinnollisen taakan vähentäminen
Deloitte & Touchen loppuraportti: Selvitys yritysten hallinnollisen taakan kehityksestä