Kauppa ei kehity ilman nousevia talouksia

ICC World Congress 2013Maailmankaupassa epätervettä kilpailua aiheuttavien kaupan esteiden karsinta etenee kohtuuttoman hitaasti. Sama tehottomuus koskee valitettavasti kansainvälisiä ilmastoneuvotteluita. Tämä on kuitenkin se hinta, jonka joudumme maksamaan politiikan ja talouden globalisaatiosta. Kansainvälinen päätöksenteko hakee nyt uusia toimintamuotojaan.

Politiikan ja talouden pelisääntöjä ei voida enää sopia vanhojen teollisuusmaiden kesken edes G8-ryhmässä. Nousevat taloudet Brasilia, Etelä-Afrikka, Intia ja Kiina eivät tyydy enää USA:n tai EU:n sanelemiin ratkaisuihin. G20-ryhmä ei tule menettämään merkitystään. Mutta sen toimia vaikeuttavat samat konsensushaasteet, jotka ovat vieneet tehon 193 valtion Yhdistyneiltä Kansakunnilta. Aidosti globaali YK-järjestelmä tai Maailman kauppajärjestö WTO ovat saamattomia nyt, kun niiden toimia eniten kaivattaisiin kansainvälisen politiikan ja talouden pelisääntöjen tervehdyttämiseksi.

On suotavaa, että kauppa- ja ilmastokysymyksissä edistytään eri maiden kesken. Olennaista on, että alueelliset kauppa- ja ilmastoratkaisut eivät kärjistä teollisuusmaiden ja nousevien talouksien suhteita. Kauppasodat eivät edistä kestävää kasvua tai toimivaa kauppaa missään maassa. Kaikkien maiden poliittiset ja taloudelliset intressit ovat yhä tiiviimmin sidoksissa keskenään. Erityisesti taantuvalla Euroopalla ei ole varaa linnoittautua kauppa- tai ilmastosyin. Kylmän sodan aikaisten ideologisten rintamalinjojen tilalle emme kaipaa nyt uusia taloudellisia raja-aitoja. Tämä on avoimesta maailmantaloudesta hyvinvointinsa ammentavan Suomenkin etujen mukaista.

Timo Vuori, maajohtaja, Kansainvälinen kauppakamari ICC

Kirjoitus on ilmestynyt Helsingin Sanomien Mielipide-sivulla 10.1.2013.

Kauppakamari kokoaa yrityselämän yhteisen näkemyksen

ICC World Congress 2013, DohaKansainvälisen kauppakamarin johdolla yrityselämä on maailmanlaajuisesti haastamassa poliittiset päättäjät saattamaan yli 10 vuotta jatkuneet WTO-kauppaneuvottelut maaliin vuoden 2013 aikana. ICC on listannut elinkeinoelämän kauppa- ja investointipoliittiset tavoitteet ICC World Trade Priorities Agenda -selvityksen muotoon. Tämä viesti luovutetaan G8 ja G20 –huippukokousten valtion päämiehille.

Koko maailman talouselämän – teollisuusmaiden, nousevien talouksien ja kehitysmaiden – sitouttamiseksi yhteiseen elinkeinoelämän näkemykseen ICC järjestää konsultaatiotilaisuuksia eri puolilla maailmaa vuoden 2013 aikana. Elinkeinoelämän lopullinen kanta vahvistetaan 22.4.2013 Dohassa pidettävässä ICC Business World Trade Summit  -tapahtumassa, joka käynnistää samalla yrityselämän ja kauppakamareiden vaikuttajat maailmanlaajuisesti kokoavan World Chambers Congress -tapahtuman. Nämä vaikuttamis- ja verkottumistapahtumat ovat avoimia myös suomalaisille yrityselämän edustajille.