Kansainvälinen Arctic Business Forum -konferenssi tähtää arktisen liiketoiminnan kestävään kasvattamiseen ja kehittämiseen

Arctic Business Forum 2013 kokoaa maaliskuussa Rovaniemelle pohjoisen investoinneista ja liiketoimintamahdollisuuksista sekä arktisen alueen kehityksestä kiinnostuneet yritykset ja elinkeinoelämän sidosryhmät. Kaksipäiväisen tapahtuman tavoitteina on välittää tietoa pohjoisen investoinneista liiketoimintamahdollisuuksineen, herättää keskustelua arktiseen liiketoimintaan liittyvistä esteistä ja haasteista sekä löytää niihin ratkaisuja. Tähtäimessä on arktisen liiketoiminnan kasvattaminen ja kehittäminen kestävällä tavalla.

Timo Rautajoki

– Arktisen alueen merkitys globaalitaloudessa on nousussa. Pohjoisen Suomen, Ruotsin, Norjan sekä Venäjän Murmanskin ja Arkangelin alueella on käynnissä tai suunnitteilla investointihankkeita yli 227 miljardin euron edestä. Näistä yli 125 miljardin euron investointien arvioidaan käynnistyvän vielä tämän vuosikymmenen loppuun mennessä, kertoo Lapin kauppakamarin toimitusjohtaja Timo Rautajoki helmikuussa 2012 julkaistusta kauppakamarin selvityksestä.

– Käytännössä tämä merkitsee sitä, että aivan Suomen lähialueilta on löydettävissä uusia vientimarkkinoita, joilla negatiiviseksi kääntynyt kauppatase voitaisiin saada nousuun. Suomalaisyritysten kannattaa erityisesti kiinnittää huomiota Ruotsin Norrbottenin kaivos- ja liikenneinvestointeihin. Kaivosjätti LKAB nostaa Euroopan suurimman rautakaivoksen tuotantonsa noin 39 miljoonaan tonniin vuosikymmenen loppuun mennessä. Lisäksi Ruotsin hallitus on päättänyt rahoittaa Pohjois-Ruotsin kaivosteollisuuden tarvitsemia liikennehankkeita vuoden 2025 loppuun mennessä yhteensä lähes 12,5 miljardilla eurolla, jatkaa Rautajoki.

Uudistettu investointiluettelo, arviointi toteuttamisaikataulusta sekä tietoa siitä, miten pk-yritykset voivat päästä hankkeisiin mukaan julkaistaan konferenssin ensimmäisenä päivänä.

Kansainväliseen tapahtumaan odotetaan yritysten ja elinkeinoelämän sidosryhmien edustajia Suomesta, Ruotsista, Norjasta, Venäjältä ja myös kauempaa. Puheenvuoroissa kuullaan alansa huippuasiantuntijoita. Tapahtuma tarjoaa myös erinomaisia verkostoitumismahdollisuuksia elinkeinoelämän toimijoille yli toimiala- ja maarajojen.

Arctic Business Forumin ohjelma puhujineen on kokonaisuudessaan nähtävillä osoitteessa www.arcticbusinessforum.com, jossa voi myös ilmoittautua tapahtumaan. Konferenssin järjestää Lapin kauppakamari.

Arctic Business Forum 2013