Kaavoituksen kustannukset ja kesto kasvussa

Kaavoitus luo parhaimmillaan hyvät edellytykset menestyvälle liiketoiminnalle, pahimmillaan se estää yrityksen järkevän toiminnan. Yhteiskunta vaikuttaa kaavoituksella yritysten toimintaedellytyksiin. Yritysmyönteisellä maankäytön suunnittelulla kunnat ja maakunnat voivat myös houkutella yrityksiä alueelleen.

Tiina PasuriToimivan kaavoituksen kautta turvataan niin yritysten menestys, kasvu kuin niiden välisen kilpailun toimivuus. Yrityksiltä saadun palautteen mukaan lain tulkinnat ja soveltaminen ovat kuitenkin epäyhtenäisiä maan eri osissa ja eri viranomaisilla.

Kaavoitusta säätelevää maankäyttö- ja rakennuslakia muutettiin viimeksi pari vuotta sitten, jolloin suurten kauppojen sijainnin ohjausta tiukennettiin.

Yksittäisen virkamiehen valta kaavoituksessa on kasvanut. Ylimitoitetuilla selvitysvaatimuksilla aiheutetaan lisäkustannuksia, kulutetaan voimavaroja ja venytetään kaavoituksen kestoa.

Kauppakamarien Helppo Hallinto – Sujuva Suomi -kampanjan toinen teema on kaavoitus. Käsittelemme teemaa kampanjasivustollamme noin kahden viikon ajan. Jätä tietoa, ratkaisuehdotuksia tai kommentteja kohtaamistasi haasteista!

Asiamies Tiina Pasuri
Helsingin seudun kauppakamari

Lue lisää: Kaavoitus: venyvää selvitystä, soveltamista ja tulkintaa
Case Woikoski:
Suomi on kaavoihin kangistunut