FinnCham ja Team Finland rakentavat suomalaista yhteistyötä maailmalla

Suomalaisten toimijoiden yhteistyö maailmalla vahvistuu, kun Team Finland -verkoston  toiminta alkaa 1.2.2013 ulkomailla. Yksi toimijoista on kahdenvälisten kauppakamarien, kauppayhdistysten ja kiltojen maailmanlaajuinen FinnCham-verkosto.

Team Finland -verkoston tavoitteena on edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, maakuvaa, yritysten kansainvälistymistä sekä Suomeen suuntautuvia ulkomaisia investointeja. Verkoston ytimen muodostavat työ- ja elinkeinoministeriö, ulkoministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä näiden tulosohjauksessa olevat julkisrahoitteiset organisaatiot ja ulkomaiset verkostot. Ensimmäinen Team Finland -strategia julkaistaan kesällä 2013, ja strateginen toimeenpano alkaa syksyllä 2013.

FinnCham-verkosto mukana suomalaisissa tiimeissä 

verkosto

FinnCham-verkosto kokoaa eri puolilla maailmaa toimivat kahden maan väliset kauppa­ka­marit, kauppayhdistykset sekä killat ja suomalaiset kauppakamarit yhteen vahvistamaan suomalaisyritysten kansainvälistymistä ja vientiä. Verkosto toimii yhteistyössä Team Finland-toimijoiden kanssa mm. Brasiliassa, Kiinassa, Venäjällä ja monessa muussa maassa, mistä on seuraavassa esimerkkejä.

Brasilia

Brasiliassa Suomi-tiimi panostaa suomalaisten yritysten toiminnan lisäämiseen nyt ja lähivuosina erityisesti öljy-, kaasu- ja meriteollisuussektoreilla, infrastruktuuri-investoinneissa, biotaloussektorilla ja cleantech-alalla. FinnCham -verkostoon kuuluva Brazil Finland Business Council on yksi Team Finland -verkoston toimijoista.

Kiina

Suomalaisten toimijoiden yhteistyöverkko Kiinassa tekee tunnetuksi maatamme, sen teknologiaa, tutkimusta, innovaatiota ja osaamista sekä designia.  Yhteistyön merkitys korostuu varsinkin Etelä-Kiinassa Suomen suljettua Kantonin pääkonsulaatin.

Team Finland Kiinan toimijoiden yhteistyöverkostoon kuuluvat Suomen suurlähetystö, Suomen pääkonsulaatit Shanghaissa ja Hongkongissa, Finpro, Tekes, FinNode, suomalaiset kauppayhdistykset Pekingissä, Shanghaissa ja Guangdongissa sekä Hongkongin suomalainen kauppakamari. Kiinassa yhteistyö on sujunut hyvin eri viranomaisten ja yritysten välillä jo vuosia paljolti kauppayhdistystoiminnan ansiosta.

Shanghaissa Team Finland -konsepti ei ole sinänsä mitään uutta – nyt yhteistyö on vain saanut nimen. Yksi antoisa foorumi ajatusten ja tiedon vaihdolle on ollut kauppayhdistyksen hallituksen kokoukset, joihin julkisen puolen toimijat osallistuvat kutsuvieraina.

Team Finland Kick Off -tapaamiseen 10.1.2013  Hongkongissa osallistuivat Finnish Business Council Guangdong Etelä-Kiinasta ja Hongkongin suomalainen kauppakamari, Finpro sekä useita muita Team Finland  -toimijoita. Kokous pidettiin pääkonsuli Annikki Arposen johdolla. Yhteistyö on alkanut hyvässä hengessä.

Eurooppa

Suomalais-Venäläinen kauppakamari on mukana Team Finland Venäjä -verkostossa, joka toimii virtuaalisena verkkona netissä ja sosiaalisessa mediassa Venäjällä. Espanjan ver­kostossa vaikuttaa Espanjalais-Suomalainen kauppakamari. Ruotsissakin kokemukset yhteis­toi­minnan tiivistämisestä ovat olleet hyviä.

Team Finland ja ulkomaisten investointien edistäminen

Valtioneuvoston Team Finland -strategiassa on toimenpide-ehdotuksia, joilla tehostetaan Suomeen suuntautuvien ulkomaisten investointien edistämistä sekä tiivistetään ja kehitetään yhteistyötä mm. Team Finland -ulkomaanverkoston ja kotimaisten toimijoiden kanssa. FinnCham-verkosto maailmalla ja kotimaassa on hyvä kumppani myös tässä toiminnassa. FinnCham-verkosto verkottaa yritykset ja hallinnon edustajat ja tuntee oman alueensa vahvuudet ja liiketoimintamahdollisuudet Suomessa ja Suomen rajojen ulkopuolella.

Lisätietoja Team Finland -verkostosta www.team.finland.fi ja FinnCham-verkostosta www.finncham.fi.