EK ja kauppakamarit tiivistävät yhteistyötä

Elinkeinoelämän keskusliitto EK sekä Keskuskauppakamarin ja 19 kauppakamarin muodostama kauppakamariryhmä tiivistävät yhteistyötään. Tavoitteena on tehostaa ja vahvistaa elinkeinoelämän alueellista edunvalvontaa ja palveluita sekä poistaa toiminnan päällekkäisyyksiä.

Nimet ovat paperissa. Yhteistyön yleisistä pelisäännöistä on sovittu Keskuskauppakamarin ja EK:n välillä. Seuraavaksi EK sopii käytännön yhteistyöstä kunkin kauppakamarin kanssa.

Suomalaisten yritysten hyvinvointi on molempien järjestöjen yhteinen asia. Kauppakamarit kattavat alueellisesti koko Suomen ja pystyvät siten tarjoamaan erinomaisen kontaktipinnan yrityksiin. Samalla saadaan alueille jalkautettua EK:n osaamista mm. koulutus- ja kauppapolitiikassa.

Yhteistyöstä on etua monella tapaa.

EK ja kauppakamarit yhteistyössäKauppakamarit saavat uuden toimintamallin myötä käyttöönsä EK:n monipuolisen asiantuntemuksen. Kauppakamarit puolestaan vahvistavat EK:lle kontaktipintaa alueelliseen yritystoimintaan. Yhteistyötä tehdään muun muassa järjestämällä yhteisiä tilaisuuksia, tekemällä yritystoimintaa koskevia kyselyitä ja selvityksiä sekä välittämällä ajankohtaista tietoa järjestöjen sekä alueilla toimivien yritysten ja sidosryhmien välillä.

Yhteistyö ei vaikuta yritysten jäsenyyteen EK:ssa eikä sen jäsenliitoissa tai kauppakamarissa.

Olemme kauppakamariryhmässä iloisia tästä uudesta yhteistyömallista. Se tekee meistä tehokkaampia ja korostaa kauppakamarien alueellista merkitystä.