Team Finland verkottaa julkiset ja yksityiset toimijat yhden sateenvarjon alle

Team Finland -verkosto edistää suomalaisten yritysten kansainvälistymistä ja liiketoimintaa ulkomailla sekä Suomeen tulevia ulkomaisia investointeja. Verkoston tavoitteena on tarjota asiakkaille vaivaton pääsy laajaan palvelujen kokonaisuuteen. Team Finland kotimaan ja ulkomaan -verkostojen perustan muodostavat alueelliset tiimit. Kotimaan alueverkostojen kokoajina ovat ELY-keskukset. Maailmalla FinnCham ja Team Finland rakentavat kansainvälistä yhteistyötä vahvan Suomi-kuvan avulla.

Alueelliset palveluverkostot yhden oven takana

Team Finland -verkoston tehtävänä on toiminnan yleinen koordinaatio sekä ulkomaanverkoston toiminnan tukeminen. Tavoitteena on saada alueelliset palveluverkostot, niin yksityiset kuin julkisetkin, yhdeksi konkreettiseksi toimijaksi.

Alueellisia kotimaisia yksiköitä on 15. Ne rakennetaan vähitellen ELY-keskusalueiden mukaisesti.  Kotimaisten yksiköiden tavoitteena on tukea kansainvälisille markkinoille tähtääviä suomalaisia toimijoita sekä tuottaa maa- ja markkinatietoa. Ensimmäinen Team Finland -strategia julkaistaan kesällä 2013, ja strateginen toimeenpano alkaa syksyllä 2013. Vuosien 2013 ja 2014 KIVINET -kiertueen tavoitteena on viedä ajankohtaista Team Finland -viestiä mahdollisimman käytännönläheisesti aluetasolle.

FinnCham verkosto suomalaisten tiimien yhteistyökumppanina

Maailmalla 72 paikallista tiimiä kokoaa yhteen kullakin alueella toimivat Suomen viranomaiset, julkisrahoitteiset organisaatiot sekä muut keskeiset Suomi-toimijat, kuten Keskuskauppakamarin koordinoiman FinnCham -verkoston jäsenet. FinnCham -verkosto kokoaa yhteen kahden maan väliset kauppa­ka­marit, kauppayhdistykset sekä killat ja suomalaiset kauppakamarit vahvistamaan suomalaisyritysten kansainvälistymistä ja vientiä.

Valtioneuvosto pyrkii tehostamaan Suomeen suuntautuvien ulkomaisten investointien edistämistä sekä tiivistämään ja kehittämään yhteistyötä Team Finland -ulkomaanverkoston ja kotimaisten toimijoiden kanssa Team Finland -strategiassa olevien toimenpide-ehdotuksien pohjalta. Toimenpide-ehdotuksissa investointien edistäminen on jaettu ala- ja aluekohtaisiin painotuksiin. Alakohtaisia painotuksia ovat ympäristöliiketoiminta, ICT ja kaivannaisteollisuus. Alueellinen investointien edistäminen kohdentuu erityisesti USA:n, Venäjän sekä Kiinan yrityksiin.

”FinnCham -verkosto maailmalla ja kotimaassa on hyvä kumppani myös tässä toiminnassa, sillä se verkottaa yritykset ja hallinnon edustajat sekä omaa oman alueensa vahvuudet ja liiketoimintamahdollisuudet Suomessa ja Suomen rajojen ulkopuolella”, toteaa yhteyspäällikkö Anne Hatanpää Keskuskauppakamarista.

Yhteistyö tärkeää – yritykset, järjestöt ja korkeakoulut avainasemassa

Team Finland -verkosto ei ole uusi organisaatio, vaan sen avulla olemassa olevat palvelut ja toimijat tuodaan yhteisen vankan sateenvarjon alle. Avain onnistumiseen on entistäkin tiiviimpi yhteistyö eri toimijoiden kesken. Verkoston ytimen muodostavat julkisrahoitteiset toimijat, mutta yhteistyö yritysten, järjestöjen ja korkeakoulujen kesken on erittäin tärkeää. Kauppakamareiden rooli Team Finlandissa nousee esille ideoijana ja kumppanina sekä alueellisena kontaktipintana.