Finnveran ohjelmasta oikeat instrumentit vientikaupan rahoitukseen

Suomalainen Viola Systems on pioneeri langattomien viestintäratkaisujen toimittamisessa sähköverkkoihin. Yritys kaipasi toimivia ratkaisuja myös vientikaupan rahoitukseen. Tähän se löysi oikeat työkalut Finnveran Vientikaupan rahoitus -ohjelmasta.

Viola Systemsin viiden miljoonan liikevaihto muodostuu lähes kokonaan viennistä. Yritys osallistui Finnveran Vientikaupan rahoitus -ohjelmaan lähtökohtanaan konkreettiset tarpeet ja asiakascaset.

”Olemme tehneet pitkään kauppaa Intiaan, ja erilaisia projekteja on siellä hoidettu menestyksellisesti. Meillä oli kuitenkin tarve järjestää suora toimitussuhde erääseen suureen asiakkaaseen, jolle piti myös pystyä tarjoamaan järkevät maksuehdot”, valottaa Viola Systemsin toimitusjohtaja Jyrki Penttonen.

oikeat työkalut vientiin
Viola Systems löysi Finnveran ohjelmasta työkaluja vientikauppansa kehittämiseen.

Tässä Finnvera ja Vientikaupan rahoitus -ohjelma astuivat mukaan kuvaan. Yhdessä asiantuntijoiden kanssa selvitettiin, miten yrityksen liiketoiminnan laajentamista Intiassa voitaisiin edistää rahoituksen keinoin.

Jyrki Penttonen oli tyytyväinen asioiden etenemiseen: ”Lähdimme mukaan Vientikaupan rahoitus -ohjelmaan alkusyksystä, ja loppusyksystä olimme jo saaneet sovittua rahoitusjärjestelyt Finnveran ja pankin kanssa. Ohjelmaan osallistumisesta oli meille konkreettista hyötyä, sillä löysimme oikeat instrumentit rahoitukseen.”

Penttonen näkee, että Vientikaupan rahoitus -ohjelmasta on ehdottomasti hyötyä pk-yrityksille. Kun volyymit alkavat kasvaa, pitää yrityksissä pohtia, kuinka suuria riskejä saatavien suhteen voidaan ottaa. Monella pienemmällä yrityksellä ei ole osaamista ja käytännön tietoa vientikaupan rahoitusmahdollisuuksista, esimerkiksi rembursseista. Tähän Vientikaupan rahoitus -ohjelma antaa hyviä työkaluja.

”Ohjelmassa käydään läpi yrityksen konkreettisia vientihankkeita ja etsitään niihin sopivimmat rahoitusratkaisut. Ilman tällaisia työkaluja monet markkina-avaukset jäisivät varmasti pk-yrityksiltä tekemättä”, Penttonen summaa.

Finnveran Vientikaupan rahoitus -ohjelma

Kenelle?

Suoraa vientiä harjoittavalle pk-yritykselle

Mitä yritykseltä edellytetään?

  • Liiketoiminta on kannattavaa
  • Ensimmäiset vientikaupat on jo tehty
  • Haluaa kasvaa vientiä lisäämällä

Mitä ohjelma tarjoaa?

  • Tietoa vientikaupan rahoituksesta
  • Neuvoja oman yrityksen vientikauppojen rahoitukseen
  • Mahdollisuuden osallistua yhteistyökumppaneiden järjestämään koulutukseen

Miten ohjelmaan pääsee mukaan?

Lue lisää ohjelmasta Finnveran verkkosivuilla: http://www.finnvera.fi/Vienti/Vientikaupan-rahoitus-ohjelma. Seuraava hakukierros ohjelmaan on elo-syyskuussa 2013.