Kauppakamarit yritysten apuna kansainvälistymispolulla – KIVINET -kiertue käynnistyi!

KIVINET-road show käynnistyi 19.3.2013 Helsingissä. Kiertueen teemana on ”Team Finland – pk-yritysten kansainvälistymispäivä”, ja se toteutetaan yhteistyössä valtioneuvoston kanslian taloudellisten ulkosuhteiden yksikön kanssa. Kauppakamarit osallistuvat kiertueen toteuttamiseen ELY-keskusten, Finpron, Tekesin, Finnveran, yrittäjäjärjestön ja muiden kansainvälisyyttä edistävien alueellisten toimijoiden kanssa.

“Tavoitteena on viedä ajankohtaista Team Finland -viestiä mahdollisimman käytännön­lä­heisesti aluetasolle”, toteaa yhteyspäällikkö Anne Hatanpää Keskuskauppakamarista.

Kivinet_logo_cmyk_300_iso

Kauppakamarista apua kaupankäynnin arjen haasteisiin

Onnistunut kauppa, tasapuolinen sopimus, sujuva tavaran toimitus ja saatavien tehokas turvaaminen oikeilla maksuehdoilla ovat kansainvälisen kaupan elinehtoja. Yrityksillä on mahdollisuus saada näistä asioista tietoa sekä sopimus-, toimitus- ja maksutapamalleja ja ohjeita Kansainvälisestä kauppakamarista. Hyödynnä tarjontaa. Katso www.icc.fi.

Kansainvälinen osaaminen suomalaisten yritysten käyttöön

Kansainvälisyys on yhä useamman yrityksen lähtökohta, ja siihen liittyvät asiat ovat monella tavalla mukana Helsingin seudun kauppakamarin toiminnassa, koulutuksissa ja neuvontatyössä. Tähän liittyy myös kysymys osaavan työvoimaan saannista ja toisaalta Suomessa olevien kansainvälisten osaajien työllistyminen.

Suomalaisista korkeakouluista valmistuu vuosittain noin 2000 kansainvälistä tutkinto-opiskelijaa, joista liian harva jää Suomen työmarkkinoille. Helsingin seudun kauppakamari selvittääkin parhaillaan yhdessä metropolialueen korkeakoulujen kanssa uusia keinoja saada tämä kansainvälinen osaaminen suomalaisten yritysten käyttöön.

“Lisäksi Helsingin seudun kauppakamari tarjoaa Euroopan komission Enterprise Europe Network –yksikön kautta palveluja myös koko Suomen laajuisesti. Järjestämme tilaisuuksia kansainvälistymiseen liittyvistä aiheista, tarjoamme  ilmaista neuvontaa ulkomaankaupan tilanteissa ja rahoituskysymyksissä, autamme ulkomaisten yhteistyökumppaneiden kartoittamisessa ja välittämme Euroopan komissiolle tietoa yritysten EU:n sisämarkkinoilla kokemista ongelmista”, kertoo päällikkö Maija Kärkäs.

Lisätietoja: www.helsinki.chamber.fi

FinnCham- ja Team Finland- verkostot yritysten kohtauspaikka maailmalla

Maailmalla ja kotimaassa suomalaisten kauppakamarien, kahden maan välisten kauppakamarien, kauppayhdistysten ja kiltojen FinnCham ja Team Finland tekevät yhteistyötä. Verkostojen avulla yritysten on entistä vaivattomampaa löytää maakohtaista tietoutta ja mahdollisia yhteistyökumppaneita sekä suomalaisia kollegoita jakamaan kokemuksia kansainvälistymisestä. www.finncham.fi

Kauppayhdistykset kansainvälistyvän yrityksen tukena

“Kauppayhdistykset vauhdittavat suomalaisyritysten kansainvälistymistä ja vientiponnisteluja. Kauppayhdistysten tavoitteena on liiketoimintakontaktien luominen Suomen ja kohdemaiden välille. Keskuskauppakamari toimii hallinto-organisaationa 15 kahden maan/alueen väliselle kauppayhdistykselle”, kertoo asiantuntija Hanna-Leena Harma Keskuskauppakamarista.  Lisätietoja: www.kauppayhdistys.fi

Keskuskauppakamarin välimiesmenettely on nopea tapa ratkaista riitoja

Välityslautakunta hallinnoi sääntöjensä mukaisia välimiesmenettelyjä sekä nimeää välimiehiä ja sovittelijoita. Lautakunta nimeää välimiehiä sekä kotimaisiin että kansainvälisiin välimiesmenettelyihin.Välimiesmenettely on nopea ja tehokas tapa ratkaista riitoja. Keskimääräinen käsittelyaika on 10 kuukautta. Kauppakamari suosittelee yrityksiä käyttämään sopimustensa riidanratkaisulausekkeena valmiiksi räätälöityjä mallilausekkeita. Mallilausekkeet löytyvät osoitteessa:www.arbitration.fi, toteaa pääsihteeri Paula Paloranta.

Kauppakamareiden uusi asiointipalvelu tehostaa vientiprosessia

e-Vientiasiakirjat -palvelun kautta asiakkaat voivat hakea vahvistusta alkuperätodistuksille ja muille dokumenteille sähköisesti. Palvelu säästää vaivaa ja aikaa. Asiakirjat voidaan jatkossa käsitellä päätteeltä käsin paikasta riippumatta. Palvelun ansiosta asiakirjat ovat helposti löydettävissä, sekä hyödynnettävissä pohjana uusille hakemuksille”, vahvistaa asiantuntija Janike Heimonen Keskuskauppakamarista.

Kivinet -kiertue Helsingistä Pohjanmaalle


Seuraava KIVINET-kansainvälistymistapahtuma järjestetään 18.4.2013 Alahärmän Powerparkissa.

“Pohjalaismaakuntien eli Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan yhteinen KIVINET-tapahtuma on hieno osoitus eri alueiden ja toimijoiden yhteistyöstä kansainvälistymisessä”, kertoo Etelä-Pohjanmaan kauppakamarin apulaisjohtaja Tomi Kohtanen.

“Tarvitsemme tällaisia hyviä yhteisprojekteja niin maakuntien kuin koko Suomenkin tasolla, jotta voimme paremmin tukea yritysten kansainvälistymistä ja tuomme samalla konkretiaa Team Finland-toimintaan”, Kohtanen jatkaa.

EK:n tiedote 19.3.2013: Ministeri Stubb vauhditti pk-yritysten vientiä