Julkiset hankinnat luovat markkinoita ja kasvuyrityksiä

Julkiset hankinnat ovat keino kehittää markkinoita ja edellytyksiä etenkin pienten- ja keskisuurten yritysten kehittymiselle sekä uusien teknologioiden ja toimintatapojen käyttöönotolle. 

Marko Silen

Yleensä yritykset kasvavat ja harjoittelevat ensin kotimarkkinoilla, vasta sitten on vuorossa kansainvälistyminen. Suomessa kotimarkkinat ovat useimpiin EU-maihin verrattuna pienet. Esimerkiksi saksalaisten yritysten kasvaminen suomalaisittain suuriksi yrityksiksi on helpompaa, kun kotimarkkinat ovat yli 15 kertaa suuremmat. Siksi suomalaisissa julkisissa hankinnoissa tulisi erityisesti mahdollistaa pk-yritysten pääsy mukaan tarjouskilpailuihin.

Viime päivinä on keskusteltu suomalaisesta terveysviennistä tai pikemmin ulkomaisten potilaiden tuonnista. Virastot harvoin vievät. Notkeimmin markkinoilla toimivat yritykset. Vientiyritysten kasvattaminen esimerkiksi terveydenhuollossa edellyttää kuitenkin toimivien markkinoiden luomista tällekin sektorille.

Laki julkisista hankinnoista antaa markkinoiden kehittämiseen paljon mahdollisuuksia.  Ennen tarjouspyynnön laatimista hankintayksiköiden on tärkeä tutustua markkinoilla tarjottaviin vaihtoehtoihin Pk-yrityksille voi antaa suunnitelmallisesti mahdollisuuksia osallistua tarjouskilpailuin, esimerkiksi pilkkomalla hankinta osatarjouksiin, jotka ovat pk-yritysten suorituskyvyn rajoissa.

Myös yritysten on varmistettava, että ne osaavat laatia tarjoukset hankintayksikön tarjouspyynnössä listaamien yksityiskohtien mukaisesti. Useat yritykset voivat jättää konsortiona yhteisen tarjouksen, kunhan sopimusrakenne taustalla on kunnossa.

Hankintalaki mahdollistaa myös alihankinnan käytön. Yksi pk-yritys voi toimia ns. isäntäyrityksenä ja käyttää muita yrityksiä alihankkijoina. Tarjouskilpailun säännöissä ei hankintalain mukaan voi sulkea pois näitä vaihtoehtoja.

Oikeuskäytännössä on myös katsottu, että hankintaan tarvittavien resurssien ei tarvitse vielä tarjouskilpailun aikana olla valmiina, vaan ne voidaan hankkia sen jälkeen.

Kuntien palvelustrategioissa pitäisi avata uusia palveluita kilpailuttamiselle. Tarjouskilpailussa voidaan myös esimerkiksi ympäristösyillä antaa lähituotannolle mahdollisuuksia. Jos tarjouspyynnössä korostetaan hintaa, mikä lienee helpoin tapa arvioida tarjouksia, jäävät innovatiiviset, uusia toimintatapoja soveltavat ratkaisut huomiotta. Erityisesti palveluhankinnoissa tulisi valintaperusteena painottaa kokonaistaloudellisuutta hinnan sijasta. Hankintayksiköillä on sopimuskauden aikana oikeus ja jopa velvollisuus seurata, että palvelun laatu pysyy sellaisena, johon sen tuottaja on sitoutunut.

Marko Silen
Johtaja, Helsingin seudun kauppakamari