Väliraportti: luoko mentorointi menestystä naisjohtajille?

“En ole yksin haasteiden keskellä.” Joukko huippujohtajia on sparrannut naisjohtajia Keskuskauppakamarin mentorointiohjelmassa nyt lähes vuoden ajan. Ohjelman tavoitteena on vauhdittaa osaavien naisten etenemistä pörssiyhtiöiden hallituksiin ja liiketoimintajohtoon. Ohjelma keräsi välikyselyssä hyvää palautetta osallistujilta.

“Mentorointiohjelma on auttanut minua kiteyttämään tavoitteeni ja mentorini löytämään konkreettisia toimenpiteitä päästä eteenpäin kehityskohteissani.” “Parasta on aktoriporukka ja lyhyessä ajassa syntynyt ryhmähenki. Vertaistuki auttaa aina“, mentoroitavat kiittelevät. Ohjelman välikyselyssä 86 prosenttia mentoroitavista kertoi olevansa ohjelman tähän astiseen sisältöön tyytyväinen tai erittäin tyytyväinen. Keskimäärin ohjelma sai mentoroitavilta arvosanaksi 4,2/5.

Ohjelmaan on kuulunut tähän mennessä 3 seminaaria, lukuisia yritysvierailuja, verkostoitumistilaisuuksia ja ajatustenvaihtoa ohjelman jäsenten omassa LinkedIn-verkkokeskusteluryhmässä. Lisäksi jokaisella mentoroitavalla on henkilökohtainen mentori, joka jakaa tietotaitoaan parin omissa tapaamisissa parin kuukauden välein.

Mentorit edustavat Suomen liike-elämän huippua. Mukana ovat mm. hallituksen puheenjohtaja Anne Berner, hallitusammattilainen Maija-Liisa Friman, SRV:n toimitusjohtaja Jukka Hienonen sekä Ilmarisen varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio.

Kasvamista johtajana ja ihmisenä

Mentoroitavat ovat voineet luottamuksellisesti puntaroida työelämän haastavia tilanteita, ja mentorit ovat saaneet näkökulman naisjohtajuuden haasteisiin.

“Taas kerran olen miettinyt, antaako mentorointi enemmän aktorille vai mentorille”, yksi mentoreista kommentoi. “Erinomaista keskustelua laaja-alaisesti, opettavaista ja hyvää ajattelua myös itselle”, toinen jatkaa.

Mentoroitavat kiittelevät paitsi mentoreiden antamaa arvokasta tietoa oman uran edistämiseen, myös heiltä saatuja eväitä kasvamiseen johtajana ja ihmisenä.

“Hyvä johtaminen perustuu perusasioihin kuten arvoihin ja ihmisten arvostamiseen”, eräs mentoroitavista kuvailee keskeisintä havaintoaan ohjelmassa. “Johtajana kasvaminen ei ole kiinni vain tiedollisten ja taidollisten asioiden oppimisesta. Ihmisenä kasvaminen on tullut minulle yhä tärkeämmäksi”, toinen pohtii.

Kyselyt toteutettiin helmi-maaliskuussa 2013. Kyselyihin vastasi 36 mentoroitavaa sekä 27 mentoria 42:sta.

Lue lisää ohjelmasta: www.naisjohtajat.fi

Ohjelman ensimmäisen väliseminaarin aiheena oli itsensä johtaminen, ajankäytön hallinta ja ohjelmasta saatujen kokemusten jakaminen.
Lisää kuvia.