Suomalaisten pörssiyhtiöiden hallituspaikat jakautuvat laajalle joukolle

Mikä hyvä veli -verkosto? Sitä koskevat väitteet eivät saa vahvistusta Keskuskauppakamarin selvityksessä. Toisin kuin väitetään, toimitusjohtajat eivät kansoita pörssiyhtiöiden hallituksia tai päätä ristiin toistensa etuuksista. Toimitusjohtajat edustavat hyvin pientä vähemmistöä hallituksissa – vain kuutta prosenttia. Jos luvusta poistetaan yhtiön oman toimitusjohtajan hallituspaikka, putoaa luku neljään prosenttiin. Emme myöskään löytäneet yhtään tapausta, jossa kahden pörssiyhtiön johtoa olisi puolin ja toisin yhtiöiden hallituksessa.

Keskuskauppakamarin Toimivatko hyvä hallinnointi ja avoimuus pörssiyhtiöissä? -selvityksessä kartoitimme 117 suomalaisen pörssiyhtiön antamia selvityksiä hallinto- ja ohjausjärjestelmistä ja palkitsemisesta.

Hyvä veli -verkostoa ei paljastunut, päinvastoin. Pörssiyhtiöiden hallituspaikat jakautuvat Suomessa suurelle joukolle. Kultahousujen ja -hameiden ilmiö ei vaivaa Suomessa eli samoille henkilöille ei kasaannu useita hallituspaikkoja. Neljä hallituspaikkaa on kuudella henkilöllä, kolme 16 henkilöllä ja kaksi hallituspaikkaa on kaikkiaan 61 henkilöllä.

Pörssiyhtiöiden toimitusjohtajien palkitseminen on maltillista kansainvälisesti verraten. Kiinteä vuosipalkka vaihtelee suuresti noin 20 000 eurosta yli miljoonaan euroon heijastellen pörssiyhtiöiden hyvin suuria kokoeroja. Muuttuville tulos- ja bonuspalkkiolle on määritelty katto, joka on yhtiöstä riippuen tyypillisesti 40–60 prosenttia kiinteästä palkasta. Noin kymmenellä yhtiöllä tulospalkkion katto on 100 prosenttia tai enemmän. Kiinteän palkan ja tulospalkkion lisäksi pörssiyhtiöt käyttävät johdon palkitsemiseen osakepohjaisia kannustinohjelmia. Optio-ohjelmien suosio sen sijaan tuntuu hiipuvan ja voimassaolevia optio-oikeuksia on enää neljänneksellä yhtiöistä.

Lue lisää:

Selvitys: Toimivatko hyvä hallinnointi ja avoimuus pörssiyhtiöissä

Tiedote: Pörssiyhtiöissä etuuksista ristiin päättävät toimitusjohtajat myytti