ICC:n raportti: Kiristyvä rahoitus jarruttaa kasvua

Timo Vuori

Markkinoiden ylisääntely uhkaa pankkien rahoitusta ja jarruttaa kansainvälisen kaupan kasvua, osoittaa tuore Kansainvälisen kauppakamarin ICC Rethinking Trade and Finance Report 2013. Erityisesti Euroopassa ja Aasiassa yritykset kokevat rahoituksen saatavuuden kasvun pullonkaulaksi. Ongelmana ovat pankkien ylikireät vakavaraisuusvaatimukset, joista kärsivät eniten kasvua hakevat pk-yritykset. Ilmiö on tuttu myös Suomessa. Kauppaa vääristävään sääntelyyn on uskallettava puuttua pikaisesti. Poliittisia päätöksiä on lupa odottaa Brysseliin 27.-28.6.2013 kokoontuvalta EU-huippukokoukselta.

Yli 260 pankkia 112 maassa kattava ICC-selvitys osoittaa, että finanssikriisin jälkimainingeissa tehdyn kansainvälisen Basel III -sääntelypaketin vaikutukset rahoitukseen ja markkinoiden toimivuuteen ovat vasta hahmottumassa. Euroopassa ja Aasiassa pankkien merkitys kansainvälisen kaupan rahoittamisessa on erittäin keskeinen, mistä johtuen ensimmäiset ongelmat ilmenevät juuri näillä markkina-alueilla. Yli 65 prosenttia näki markkinatilanteen heikentyneen.

Asiakasriskien kartoituksessa ylilyöntejä

Asiakasriskien tiukempi kartoitus on perusteltua. Samalla on kuitenkin vaarana tarpeettomat ylilyönnit, joiden johdosta jotkut asiakkaat tai pankit joutuvat kevyin perustein ”riskilistalle”. Huolta aiheuttaa myös perinteisesti riskittömien rahoitusinstrumenttien, kuten remburssien ja vakuuksien kohtelu korkean riskin instrumentteina. Hyvää tarkoittava sääntely uhkaa kohtuuttomasti toimivia ja riskittömiä rahoitustuotteita ja täten pankkien kiinnostusta tarjota niitä erityisesti pk-yrityksille. Asian vahvistaa myös tuore Euroopan keskuspankin yritysrahoituskysely.

Finnveralta tervetullutta “kriisiapua”

ICC-selvityksen mukaan kehityspankkien ja vientiluottolaitosten merkitys kaupan rahoittamisessa on selvästi korostumassa maailmanlaajuisesti. Suomessa tämä näkyy Finnveran kasvavana asiakaskuntana ja toimintavaltuuksien laajentamisena.

Finnveran toiminnan vahvistaminen erityisesti pk-yritysten rahoituskumppanina kansainvälisessä kaupassa on tervetullutta ”kriisiapua”. Samalla on erittäin huolestuttavaa, että finanssisääntelyn seuraamuksena suomalaisten pankkien trade finance -toimintoja joudutaan uudelleen arvioimaan tilanteessa, jossa myös yrityksistä on kadonnut paljon kansainvälisen kaupan ja sen rahoituksen osaamista.

Kansainvälisessä kaupassa myyjän kannalta olennaisinta on rahoitussaatavien turvaaminen. Jos suomalainen myyjä ei sitä täysin hallitse eikä pankki pysty jatkossa antamaan asiantuntija-apua, on suomalaisyritysten kansainvälistyminen entistä haasteellisempaa.

ICC Rethinking Trade and Finance Report 2013 on julkaistu maailmanlaajuisesti 24.6.2013. Selvitykseen osallistui yli 260 pankkia 112 maasta. ICC toteutti sen yhteistyössä muun muassa Maailmanpankin ja Maailman kauppajärjestön WTO:n kanssa.

ICC Rethinking Trade and Finance Report 2013

Yksi kommentti artikkeliin ”ICC:n raportti: Kiristyvä rahoitus jarruttaa kasvua

  1. Rahoitusalan liiketoimintaosaaminen?

    Keskuspankista yritysrajapintaan ja erityisesti sinne tarvittaisiin nykyistä selvästi laaja-alaisempaa osaamista ja myös kyvykkyyttä. Keskusjohtoisuudesta ja päätöksenteon keskittämisestä pitäisi olla vielä aika tuoreitakin kokemuksia, joista tulisi ottaa opiksi. Valvontaa ja läpinäkyvyyttä tietysti tarvitaan, mutta pitää ymmärtää näkemänsä kokonaisuutena, tulevan perustana.

Kommentointi on suljettu.