Osakeyhtiölaki tunnistaa yhteiskuntavastuun

Kauppalehti arvioi Kapitalismin kehdossa -artikkelissaan (22.8.2013), että Suomen osakeyhtiölaki vaalisi puhdasta omistajaetua.

Osakeyhtiölakia valmisteltaessa vuonna 2005 oli kuitenkin jo havahduttu yritysvastuuasioiden merkitykseen, ja asiasta otettiin maininta voiton tuottamista koskevan pykälän perusteluihin.

Voiton tuottaminen pitkällä tähtäyksellä ja osakkeen arvon kasvattaminen edellyttävät usein yhteiskunnallisesti hyväksyttävien menettelytapojen noudattamista sellaisissakin tilanteissa, joissa lainsäädäntö ei siihen pakota. Esimerkiksi yhtiön julkisella kuvalla saattaa olla suuri merkitys yritystoiminnan ja yhtiön osakkeiden arvon kannalta.

Lisäksi lain perusteluissa painotetaan pitkän aikavälin toimintaa. Perusteluissa todetaan, että ”säännös ei tarkoita velvollisuutta tuottaa mahdollisimman suurta määrää voitonjakokelpoisia varoja lyhyellä aikavälillä, vaan voiton tuottamista tarkastellaan pidemmällä tähtäyksellä”.

Osakeyhtiölaki siis tunnistaa eri tekijät yrityksen arvon muodostuksessa eikä sitoudu lyhytnäköiseen tulostehtailuun yrityksen kestävän menestyksen kustannuksella. Asiakkaiden käyttäytyminen vaikuttaa ratkaisevasti siihen, kuinka merkittävän roolin yhteiskuntavastuukysymykset saavat yritysten toiminnassa.

Jos ostajien tavoitteena on esimerkiksi hankkia mahdollisimman halvalla tuotettuja vaatteita, kunnon palkan ja työolojen takaaminen kaikille toimitusketjun työntekijöille on haastavaa ellei jopa mahdotonta.

Yhteiskuntavastuuasiat ovat epäilemättä tulleet jäädäkseen. Kuinka suuren painoarvon ne saavat, on pitkälti asiakkaiden käsissä. Ilman asiakkaita yritys ei tuota voittoa omistajilleen. Kirjoitus on ilmestynyt Kauppalehden Debatti-osiossa 2.9.2013.