Kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa ICT-markkinoilla

ICT:n on vakuutettu lisäävän tuottavuutta ja parantavan etenkin pk-yritysten kilpailukykyä. Valtaosa alan palveluista ja järjestelmistä on niille kuitenkin liian raskaita, kalliita ja vaikeaselkoisia, harmittelee Turun kauppakamarin ICT-valiokunnan puheenjohtaja, Fujitsu Finlandin johtaja Heikki Pylkkänen.

Monessa pk-yrityksessä mietitään tälläkin hetkellä, minkä verran tarjolla olevat tieto- ja toiminnaohjausjärjestelmät voisivat helpottaa omaa arkea ja parantaa tuottavuutta.

DigitalisaatioTarjolla oleva ICT-investointi saatetaan nähdä hyvinkin tarpeellisena, mutta vaakakupin toista puolta painavat alaspäin kalliit hankintakulut ja epämääräiseksi jäävä takaisinmaksuaika. Niinpä hanke pannaan todennäköisesti jäihin.

Turun kauppakamarin ICT-valiokunnan puheenjohtajan Heikki Pylkkäsen mukaan tilanne on todella harmillinen. Digitalisaatio ja sähköisten palveluiden käyttö olisivat kiistattomia keinoja saada yritysten tuotantorattaisiin lisää rasvaa. Se kuitenkin edellyttää, että alan kysyntä ja tarjonta saadaan kohtaamaan selvästi nykyistä paremmin.

Väliinputoajina ovat varsinkin kasvavat pk-yritykset.

”Peruspulmana täällä Varsinais-Suomessa ja miksei muuallakin on se, että kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa. Tarjotut järjestelmät ja ratkaisut ovat lähes poikkeuksetta pk-yrityksille liian raskaita ja kalliita. Ja sekin on käsittämätöntä, että  ostajat ja myyjät puhuvat edelleen aivan eri kieltä. Kauppaa ei synny, jos ostaja ei ymmärrä myyjää eikä myyjä asiakkaan todellista tarvetta”, Pylkkänen toteaa.

Samaa vaivaa on myös julkisella sektorilla,  jossa ICT-hankintoihin kaivattaisiin nykyistä enemmän kilpailua ja  alan pienempiä palveluntarjoajia. Pylkkäsen mukaan paljon olisi tehtävissä jo varsin pienillä panostuksilla ilman raskaita järjestelmähankintoja.

”Itse olen ihmetellyt esimerkiksi palkanlaskentaa. Ei se voi olla niin monimutkaista, että jokaisen kunnan ja kaupungin pitää hoitaa se itse. Sama tietysti koskee myös pk-yrityksiä. Yhteisillä ICT-hankinnoilla säästettäisiin kaikkien kustannuksia”, hän toteaa.

Uusi alku ICT Turulle

Heikki Pylkkänen
Pk-yrityksille tarjotut järjestelmät ja ratkaisut ovat lähes poikkeuksetta liian raskaita ja kalliita, Heikki Pylkkänen harmittelee.

Pylkkäsen mielestä nykytilanne, jossa digitalisaation suhteen ollaan ikäänkuin seisovassa vedessä, on koko seutukunnan kannalta hankala. Turulla on ICT-teknologian suhteen pitkät perinteet ja laaja skaala alan koulutusta.

”Koulutuksen juuret ulottuvat aina tuonne 1970-lopulle. Merkittävä vaihe oli myös ICT Turku-hanke. Sen aikaan saamista tuloksista voisi olla vielä nykyäänkin alueellista hyötyä. Meillä on hyvä perusinfrastruktuuri, modernia toimitilaa ja Nokian jäljiltä myös entistä enemmän alan osaamista, josta varmasti versoo uutta kasvua”, Pylkkänen listailee.

Sormia napsauttamalla käännettä ei kuitenkaan saada aikaiseksi. Jo aiemmin mainitun kysynnän ja tarjonnan pitäisi hänen mielestään kohdata entistä paremmin myös koulutuksessa.

”Täältä on kadonnut viime vuosina monia alan isoja työllistäjiä, ja tähän pitäisi reagoida myös oppilaitoksissa. Työmarkkinoilla tarvitaan nyt erilaista osaamista kuin vielä muutama vuosi sitten”, Pylkkänen muistuttaa.

Kauppakamarien valtakunnallinen Digitalisaatio-kiertue pysähtyy Turussa  19.9.2013. Paikkana on Turun kauppakamari.  Tule kuulemaan, miten digitalisaatio voi parantaa organisaatiosi ja koko Suomen kilpailukykyä. Lue lisää ja ilmoittaudu: http://digitalisaatio.fi/