Suuri murros ei tullutkaan

Tämänvuotiseen, järjestyksessään kolmanteen naisjohtajaselvitykseen päätimme ensimmäistä kertaa kerätä tietoja myös johtajien ikäjakaumasta. Ennakko-odotuksenamme selvitystä tehdessä oli, että tarkasteltaessa sukupuolten jakautumista eri ikäluokissa voisi selvitä jotain tärkeää naisten aseman kehittymisestä Suomessa.

Mahdollisuuden ikärakenteen tarkastelulle tarjoaa pörssiyhtiöiden kotisivuillaan ylläpitämät tiedot. Välillisesti tiedoista voidaan kiittää Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia, joka edellyttää pörssiyhtiöitä julkistamaan hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan syntymävuoden. Lähes poikkeuksetta sama tieto oli nimittäin saatavilla myös johtoryhmän jäsenistä. Listaamattomista yhtiöistä vastaavan tiedon saaminen ei osoittautunut samalla tavalla menestyksekkääksi.

Analysoidessa selvitykseen kerättyjä tietoja selvisi ensinnäkin pörssiyhtiöiden johdon kokonaisikärakenne. Ei ole suuri yllätys, että valtaosa pörssiyhtiöiden toimitusjohtajista kuuluu yli 50-vuotiaiden ikäluokkaan. Vastaavasti johtoryhmissä valtaosa johtajista sijoittuu ikäluokkaan 46–55 vuotta. Henkilöiden valikoitumiseen vaikuttaa luonnollisesti paitsi osaaminen ja henkilökohtaiset ominaisuudet myös liikkeenjohdollinen kokemus.

Kun keräämämme aineiston pohjalta aloimme luoda kuvaa miesjohtajien ja naisjohtajien jakautumisesta eri ikäluokissa, toiveena oli tavoittaa jotain johtajiston rakenteessa tapahtuvasta muutoksesta.

Aloitettuamme tarkastelun kaikkein nuorimmasta ikäluokasta tilanne näytti ensi kättelyssä lupaavalta: nuorimmassa, enintään 35-vuotiaiden ikäluokassa jo 25 prosenttia johtoryhmän jäsenistä oli naisia. “Kas näinhän sen pitääkin olla”, ajattelimme.

Aina elämä ei kuitenkaan mene niin kuin elokuvissa. Tarkempi tarkastelu osoitti, että tuon nousujohteiselta näyttävän prosentin muodostivat neljä naista. Noin nuoreen ikäryhmään kuuluvat pääsevät hyvin harvoin pörssiyhtiössä johtoryhmätasolle. Heitä on yhteensä 16 henkilöä, josta siis neljä on naisia. Valitettavasti alle 40-vuotiaana johtoryhmään nousseista johtajista yli 80 prosenttia on yhä miehiä.

Olisi ollut hienoa löytää tilastoista ennusmerkkejä jostain tulevasta suuresta murroksesta. Valitettavasti todellisuudesta tällaista suurta murrosta ei vielä löytynyt.

Lue lisää