Naisjohtajien etenemistä ylimpään johtoon vauhditetaan mentoroinnilla

Keskuskauppakamarin tuoreen naisjohtajaselvityksen mukaan Suomen kaikissa pörssiyhtiöissä yhteensä vain 41 naista johtaa yhtiön liiketoimintoja johtoryhmätasolla, ja vain yhdellä pörssiyhtiöistä on nainen toimitusjohtajana. Tähän Keskuskauppakamari haluaa tuoda muutosta mentorointiohjelmalla.

Puolitoista vuotta kestäneen naisjohtajien mentorointiohjelman tavoitteena on ollut vauhdittaa osaavien naisten etenemistä yhtiöiden liiketoiminnan johtotehtäviin ja hallituksiin. Ohjelma tulee päätökseensä tänään. Tuloksia on jo tullut. Lähes puolet (49 prosenttia) aktoreista kertoo ohjelman palautekyselyssä vaihtaneensa työtehtävää ohjelman alun jälkeen. Noin neljäsosa (24 prosenttia) sanoo ohjelmalla olleen jo tässä vaiheessa konkreettinen vaikutus uraansa esim. työpaikanvaihdoksen, yrityksen perustamisen tai hallituspaikan saamisen kautta.

Jokaisella aktorilla on ollut mentorinaan Suomen liike-elämän kokenut johtaja. Aktorit ovat voineet luottamuksellisesti puntaroida työelämän haastavia tilanteita, ja mentorit ovat saaneet näkökulman naisjohtajuuden haasteisiin. Ohjelmaan on sisältynyt mentoriparien tapaamisten lisäksi neljä seminaaria, verkostoitumistapaamisia, yritysvierailuja sekä verkkokeskustelua.

Ohjelman antia kiittelevät niin aktorit kuin mentoritkin. Aktorit kertovat ohjelman kasvattaneen itseluottamusta, luoneen identiteettiä ammattijohtajana ja antaneen konkreettista apua hallituspaikkojen saantiin. Keskustelut mentorin kanssa ovat auttaneet hahmottamaan omia vahvuuksia ja kehittämiskohteita sekä tulevaisuuden tavoitteita.

Tyytyväisyys ohjelmaan ei ole jäänyt yksipuoliseksi. Mentoreista 87 prosenttia kertoo ohjelman palautekyselyssä itsekin saaneensa hyötyä mentoroinnista. Kaikki kyselyyn vastanneet mentorit suosittelisivat ohjelmaa tuttavilleen. “Olen itsekin saanut uusia ajatuksia ja näkemyksiä”, kommentoi eräs mentori.

Lue lisää