Uusia HTT-tarkastajia viidelle kauppakamarialueelle

Lokakuussa järjestetyn HTT-kokeen läpäisi 13 kokelasta. HTT-tavarantarkastajat ovat oman alansa parhaita ammattilaisia ja puolueettomia asiantuntijoita, jotka suorittavat palvelun tai tavaran teknisen tarkastuksen. Keskuskauppakamari onnittelee hyväksyttyjä!

Uusia tavarantarkastajia saadaan viidelle kauppakamarialueelle: Helsingin seudulle, Hämeeseen, Ouluun, Pohjois-Karjalaan ja Tampereelle. Hyväksytyt edustavat osaamisaloiltaan mm. rakennusalaa, konealaa ja sähköalaa.

“Koekysymyksiin vastaaminen edellytti sekä oikean ohjesääntökohdan löytämistä että sen soveltamista esitettyihin esimerkkitapauksiin”, kertoo Keskuskauppakamarin lakimies ja tavarantarkastajalautakunnan sihteeri Raisa Harju. Kokeeseen pitää valmistautua tutustumalla huolellisesti HTT-ohjesääntöön ja varaamalla riittävästi aikaa paneutua asioihin ennakkoon.

“Tarkastustoiminnan voin aloittaa aikaisintaan vuoden 2014 alusta. Ennen sitä hyväksyttyjen pitää käydä Keskuskauppakamarin järjestämässä koulutuksessa sekä antaa oikeudessa tavarantarkastajan vakuutus”, sanoo Harju

HTT-tavarantarkastajille ei kuulu tuomarointi

HTT-tavarantarkastajat ovat alansa parhaita ammattilaisia ja puolueettomia asiantuntijoita, jotka suorittavat palvelun tai tavaran teknisen tarkastuksen. He toimivat valvonnan alaisena: ehdottoman puolueettomasti, huolellisesti ja tavarantarkastusta koskevaa ohjesääntöä noudattaen.

Harju kertoo, että tavarantarkastuksia tehdään eniten rakentamiseen ja ajoneuvoihin liittyen. Tarkastuksen tilaajista lähes puolet on kuluttajia. Kuluttajaneuvojatkin suosittelevat usein kuluttajia kääntymään tavarantarkastajan puoleen.

“Osapuolet pääsevät usein asiassa sopuun tarkastuskertomuksen perusteella ja kalliilta oikeudenkäynneiltä voidaan välttyä. Tulee kuitenkin muistaa, että tavarantarkastaja ei saa ohjesäännön mukaan toimia tuomarina eli asettaa osapuolille vastuita ja velvollisuuksia”, Harju huomauttaa. Tavarantarkastajat toimivat asiassa nimenomaan teknisinä asiantuntijoina ja antavat puolueettoman sekä perustellun asiantuntijan näkemyksensä.

Tällä hetkellä HTT-tarkastajia on Suomessa 201 ja tarkastuksia suoritetaan vuosittain hieman alle 1000. Tarkastustoimeksianto voi koskea esimerkiksi omakotitalon kosteusvaurion selvittämistä, metsäkoneen arvonmääritystä, taloyhtiön ikkunalasien asennusta tai kangaserän soveltuvuutta tuotantokäyttöön. Tavarantarkastusten tilaajia ovat kuluttajat, kunnat, yritykset, vakuutusyhtiöt, pankit ja viranomaiset. Tarkastuskertomuksia käytetään usein oikeudenkäynneissä, joissa tarkastajia kuullaan todistajina.

Uudet HTT-tarkastajat ja hyväksymisalat

Honkasalo Ari Hämeen Rakennusala
Jerkku Juha Helsingin seudun Auto- ja koneala
Kaltiainen Kari Pohjois-Karjalan Rakennusala
Kesävaara Teemu Helsingin seudun Rakennusala
Kumara Mika Oulun Auto- ja koneala
Lindström Juha Tampereen Sähköala
Lintunen Matti Helsingin seudun LVI-ala
Marttila Raimo Tampereen Rakennusala
Partanen Jouko Helsingin seudun Rakennusala
Sateila Sari Tampereen Rakennusala
Seppä Juha Tampereen Koneala, Instrumentointi, Automatiikka
Törrö Antti Oulun Autoala
Vesala Sakari Tampereen Sähköala

HTT