Matti Alahuhta ja Pekka Nuuttila palkittiin ansiomerkeillä

Keskuskauppakamarin ansiomerkkilautakunta on päättänyt myöntää Kone Oyj:n toimitusjohtaja Matti Alahuhdalle rautaisen ansiomerkin ja Nordea Pankki Suomi Oyj:n varatoimitusjohtaja Pekka Nuuttilalle Kauppakamarin ansioristin.

Matti Alahuhta palkittiin rautaisella ansiomerkillä ansioistaan Suomen kansainvälisen yritystoiminnan kehittäjänä.

Rautainen ansiomerkki on tunnustus Alahuhdan huomattavista ansioista Suomen kansainvälisen yritystoiminnan kehittäjänä sekä suomalaisen osaamisen ja modernin johtajuuden edistäjänä. Keskuskauppakamarin aloitteesta rautaisia ansiomerkkejä on myönnetty aiemmin Paavo Lipposelle, Raimo Sailakselle, Antti Tanskaselle, Erkki Liikaselle ja Olli Rehnille. 

“Matti Alahuhta on tehnyt sitoutunutta ja rohkeaa työtä koko suomalaisen elinkeinoelämän kilpailukyvyn puolesta. Koneen menestys on luonut uskoa suomalaiseen osaamiseen ja moderniin suomalaiseen johtamiseen, jossa yhdistyy määrätietoisuus, reiluus ja muutoksen näkeminen mahdollisuutena”, kiittää Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Risto E. J. Penttilä.

Keskuskauppakamarin hallituksen pitkäaikainen jäsen Nordea Pankki Suomi Oyj:n varatoimitusjohtaja Pekka Nuuttila palkitaan Kauppakamarin ansioristillä. Ansioristi on tunnustus ansiokkaasta työstä talouden vapauden ja Suomen elinkeinoelämän toimintaedellytysten puolesta. Nuuttila on toiminut Keskuskauppakamarin hallituksen jäsenenä viisi vuotta.

Pekka Nuuttila palkittiin kauppakamariristillä ansiokkaasta työstään talouden vapauden ja Suomen elinkeinoelämän toimintaedellytysten puolesta.

Keskuskauppakamarin ansiomerkki on vuodesta 1929 asti jatkunut arvostettu ja näkyvä tapa palkita työntekijät ansioistaan. Ansiomerkkejä myönnetään saman työnantajan palveluksessa kertyneistä työvuosista, pitkästä työurasta elinkeinoelämässä sekä ainutlaatuisesta työsuorituksesta. Ansiomerkki on keino kiittää sen vastaanottajaa hänen tekemästään tärkeästä työstä. Merkki toimii saajalleen viestinä siitä, että hänen osaamistaan ja sitoutumistaan arvostetaan. Merkkien myöntämisestä päättää Keskuskauppakamarin ansiomerkkilautakunta, jonka jäsenet edustavat elinkeinoelämän eri aloja.

Lue lisää