Markkinoita avaamalla kriisistä kasvuun

Taloudessa Aasia ja Amerikka tuntuvat juoksevan karkuun Euroopalta. Eurokriisin hoito on vienyt kaiken tarmon. Euroopassa olisi nyt panostettava kansainvälisen kilpailukyvyn vahvistamiseen ja kaupan avoimuuden edistämiseen.

Timo Vuori

Usko maailmantalouden piristymiseen on vahvistunut ICC:n ja Ifon tuoreen World Economic Survey -suhdannekyselyn mukaan. Selvästä suhdannekäänteestä on turha puhua, vaikka Ifo-indikaattori ponnahti heinäkuisesta 94,1:sta lokakuussa 98.6:een.

Euroopan tervehdyttäminen pitäisi aloittaa EU-maiden keskinäisen kaupankäynnin helpottamisesta. Suomenkin viennistä yli puolet suuntautuu EU-alueelle. Sisämarkkinoiden toimivuus ei ole täydellistä. Tavarat ja palvelut kohtaavat yhä esteitä puhumattakaan digitaalisten markkinoiden toimivuudesta. Kotiinpäin veto on lisääntynyt taantuman aikana. Globaalia kilpailukykyä tukevasta teollisuuspolitiikasta on alettu puhua, mutta energiamarkkinat ovat yhä sirpaleiset. Poliittinen päätöksenteko on hidasta ja sääntely kirjavaa.   

Sääntelyn parantamiseen komissio on luvannut arvioida nykyistä paremmin normien vaikutuksia yrityksiin ja Euroopan kilpailukykyyn. Tällä ei ole käytännön merkitystä, jos ainoa poliittinen keino pelastaa EU kilpailukyky on ylisääntely. Eri sidosryhmien vaatimuksesta työntekijöiden ja kuluttajien etuuksia ja ympäristön suojelua halutaan lisätä entisestään: Maailman paras suoja ei kuulemma riittää. Yritysten taakkaa lisätään, vaikka niiden kilpailukyky on jo valmiiksi heikko.  Muualla ei törmää tällaiseen regulaatiouskoon. Euroopalla olisi opittavaa Aasian ja Amerikan markkinoiden dynamiikasta ja kasvun kannusteista.

Markkinat vaativat toki sääntelyä, mutta sen on tuettava sisämarkkinoiden toimivuuden ohella yritysten globaalia kilpailukykyä ja vahvistettava kasvun mahdollisuuksia eikä päinvastoin. Fiksusti toimivat sisämarkkinat ovat keskeinen tekijä, jos Eurooppa haluaa aidosti pysyä Aasian ja Amerikan kasvun kannoilla. Ei 28 EU-maan epäyhtenäinen markkina pysty haastamaan niitä.

Ratkaisevia kauppasopimuksia

Euroopan pitää kansainvälisesti vaikuttaa, kuinka tasavertaisin edellytyksin yrityksemme pärjäävät aasialaisten ja amerikkalaisten yritysten kanssa kansainvälisessä kaupassa. Euroopalle on elintärkeätä, että monenkeskinen WTO-kauppasopimus syntyisi joulukuussa ja kattava EU–USA-kumppanuussopimus syntyisi vuonna 2014. Sopimukset lisäisivät kansainvälistä kauppaa, karsisivat turhia kuluja ja loisivat miljoonia uusia työpaikkoja. Jos näissä epäonnistutaan, Eurooppa alkaa jäädä eristäytyneeksi, taantuvaksi saarekkeeksi maailmantaloudessa.

Kriisien johdosta EU:n sanavalta on kaventunut merkittävästi kansainvälisissä neuvotteluissa. Joudumme väistämättä tekemään myönnytyksiä. Se on kuitenkin pieni hinta talouskasvua tukevien vaikutusten rinnalla. Taantuma on lisännyt eripuraa EU-maiden kesken ja EU-kriittisyyttä kansalaisten keskuudessa. Suomea myöten on unohtunut kokonaiskuva maailmantalouden rakennemuutoksesta ja sen vaikutuksista. Yhtenäinen ja tehokkaasti toimiva EU on yhä parasta lääkettä pärjätä globaalissa kilpailussa.

Timo Vuori on Kansainvälisen kauppakamarin ICC Suomen maajohtaja ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitean jäsen.

Maailmantaloutta arvioiva World Economic Survey julkaistiin 13.11.2013 osoitteessa: www.ifo.de ”World Economic Survey”. WES-suhdannekysely on tehty yhteistyössä saksalaisen Ifo-tutkimuslaitoksen, Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n ja Euroopan komission kanssa. Kyselyyn vastasi 1091 yritys- ja talousasiantuntijaa 120 maasta lokakuussa 2013.

Kansainvälisiä WTO-kauppaneuvotteluita Balilla koskevat elinkeinoelämän tavoitteet julkaistiin äskettäin Kansainvälisen kauppakamarin toimesta osoitteessa www.iccwbo.org.

Euroopan kansainvälistä kilpailukykyä koskevat eurooppalaisten kauppakamareiden tavoitteet on listattu Eurochambersin toimesta osoitteessa www.eurochambers.be.

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea on elinkeinoelämän, työntekijöiden ja kuluttajien sekä muiden sidosryhmien muodostama neuvoa-antava toimielin, jotka Euroopan komission on kuultava valmistelun aikana www.eesc.eu.

Yksi kommentti artikkeliin ”Markkinoita avaamalla kriisistä kasvuun

  1. Jep, samaa mieltä.

    Kyllä ylisääntely on varmin bisneksen surma, varsinkin jos eri maat pyrkivät sääntelyllä aktiivisesti vaikeuttamaan toistensa tekemisiä.

Kommentointi on suljettu.