Ostotarjouskoodi luo pelisäännöt julkisiin ostotarjouksiin

Arvopaperimarkkinayhdistys on julkaissut uuden ostotarjouskoodin. Koodissa annetaan uudet suositukset julkisissa ostotarjouksissa noudatettavista menettelyistä. Tavoitteena on yhdenmukaistaa julkisissa ostotarjouksissa noudatettavia menettelytapoja Suomessa ja näin edistää julkisten ostotarjousten osapuolten oikeusturvan toteutumista.

Tarkoitus on edistää hyvän arvopaperimarkkinatavan kehittymistä. Varsinaisten suositusten lisäksi ostotarjouskoodiin on koottu kattavasti sellaisia menettelytapoja ja parhaita käytäntöjä, joita voidaan yleisesti ottaen pitää oikeana ja kaikkien osapuolten kannalta kohtuullisena kauppatapana

Ostotarjouskoodin suositukset koskevat julkisissa ostotarjouksissa esiin tulevia kysymyksiä ja ongelmia, jotka koskevat ostotarjouksen tekijän ja kohdeyhtiön sekä kohdeyhtiön johdon ja osakkeenomistajien toimintaa.

Koodin noudattaminen perustuu arvopaperimarkkinalain säännöksiin sekä ns. noudata tai selitä -periaatteeseen. Tämä tarkoittaa, että mikäli ostotarjouksen osapuoli ei sitoudu noudattamaan ostotarjouskoodin suosituksia, tämä on perusteltava.

Uusi ostotarjouskoodi astuu voimaan 1.1.2014 alkaen.

Lue lisää:

ostotarjouskoodi