WTO-sovusta etua Suomen viennille

Dohan umpisolmun avaaminen WTO-ministerikokouksessa Balilla on tärkeä poliittinen rajapyykki. Se hyödyttää myös Suomen vientiä. Kansainvälisessä yhteistyössä löytyy vielä tahtoa sopia, vaikka neuvottelutulos on vaatimaton. Protektionismin vaivaamassa maailmantaloudessa luottamuksen vahvistaminen poliittisilla ratkaisuilla luo kipeästi kaivattua uskoa.

Timo Vuori

Sopimuksen myötä tavaroiden kaupan uskotaan nopeutuvan ja kulujen alenevan jopa 10–15 prosenttia. Jo aiemmin viikolla sovittiin julkisten hankintojen avaamisesta, ja siitä avautuu myös uusia vientimarkkinoita Suomelle. Vaikutukset tuntuvat kaupankäynnissä muutaman vuoden kuluessa. Yritysten tuotanto- ja hankintaverkostojen kansainvälistyessä, myös kaupan pelisääntöjen on kehityttävä. Kasvava kansainvälinen kauppa luo myös uusia työpaikkoja, arvioi riippumaton Kansainvälisen taloustieteen Peterson-instituutti. Suomen kaltaiset pienet ja avoimet taloudet menestyvät, jos kaupan pelisäännöt selkeät, ennakoitavat ja tasapuolisemmat.

Vientivetoisen Suomen taloudelle WTO-sopu on mieluinen, vaikka vaatimaton joululahja. Se helpottaa jatkossa suomalaisten yritysten tavarakauppaa. Esimerkiksi Venäjän tullimenettelyiden on pakko nopeutua. Samoin helpottuu tavaroiden markkinoillepääsy uusissa vientimaissa Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Suomalaisyritykset ovat aina hallinneet tehokkaan logistiikan osana hyvää asiakaspalvelua. Viranomaismenettelyiden kehittyminen vahvistaa entisestään suomalaisyritysten kilpailukykyä tällä alueella. Tavaroiden seisominen rajatarkastuksissa tuo kuluja, jotka lopulta maksaa asiakas, usein kuluttaja.

Kansainvälinen kauppakamari on vuosien ajan työskennellyt WTO-kauppasovun aikaansaamiseksi. Viime viikolla 80 yritysjohtajaa, mukana Suomesta Matti Alahuhta (Kone), Matti Kähkönen (Metso), Jussi Pesonen (UPM), Risto Siilasmaa (Nokia) ja Björn Rosengren (Wärtsilä) peräänkuuluttivat vastuullisia päätöksiä Balin WTO-kokoukselta. Elinkeinoelämän odotukset yli 10 vuotta jatkuneille kauppaneuvotteluille olivat korkeat ja useita yritysten kannalta keskeisiä teemoja, kuten investointien suoja on pudonnut pois neuvottelusta.

Nyt saavutettu sopu on tähän tilanteeseen ymmärrettävä ratkaisu. Se palauttaa uskottavuutta koko WTO-kauppajärjestelmään. Onnistuneeseen neuvottelutulokseen on omalta osaltaan vaikuttanut myös Suomen hallitus. Itsenäisyyttä juhliva, ulkomaankaupasta hyvinvointinsa rakentava Suomi saa miellyttävän, mutta pienen joululahjan. Samalla paljon kritisoitu globaali päätöksenteko läpäisi yhden haasteistaan.