Viestintäharjoittelijana Keskuskauppakamarilla: “Viestinnän välineet ja työtavat ovat tulleet tutuiksi, ja opinnot ovat konkretisoituneet”

DSC_2394
Noona Bäckgren Aleksanterinkadulla, Keskuskauppakamarin toimiston vieressä.

Keskuskauppakamarin viestintäosasto palkkaa säännöllisesti opiskelijoita tai vastavalmistuneita 3–6 kuukauden mittaisille harjoittelujaksoille. Harjoittelija on pienen viestintätiimin täysipainoinen jäsen, joka pääsee mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan sisäistä ja ulkoista viestintää yhdessä Suomen keskeisimmistä talouden alan asiantuntijaorganisaatioista. Viestintäharjoittelija Noona Bäckgren esittäytyy.

Mikä on koulutustaustasi?

Olen suorittanut BA-tutkinnon Iso-Britanniassa, Cardiffin yliopistossa. Pääaineeni olivat journalismi ja media, jonka lisäksi luin ensimmäisenä vuonna viestintää sivuaineena. Olen käynyt myös Helsingin avoimen yliopiston viestinnän kursseilla. Minulla on paikka Tampereen yliopiston journalismin maisterilinjalla, mutta halusin saada työkokemusta ennen kuin päätän, mitä teen jatko-opintojen suhteen.

Oliko sinulla aiempaa kokemusta viestinnän alan töistä?

Olin toisen yliopistovuoteni jälkeen kesän töissä SOK:lla web-toimitusharjoittelijana ja tein yhteistyötä viestintäyksikön kanssa. Suunnittelemme poikaystäväni kanssa myös omaa blogia, ja se opettaa todella paljon esimerkiksi visuaalisuuden merkityksestä, sosiaalisen median hyödyntämisestä ja nettisivujen suunnittelusta. Kokemukseksi voi varmaankin lukea myös sen, että olen aina kirjoittanut paljon ja seuraan mediaa ja yhteiskunnallisia asioita hyvin aktiivisesti myös vapaa-aikanani.

Mistä työpäiväsi koostuu?

Keskuskauppakamarilla korostuu viestinnän rooli organisaation tukitoimintona, sillä tiedotamme usein koko kauppakamariryhmää koskevista asioista ja pyrimme varmistamaan, että kauppakamarien sisäinen ja ulkoinen viestintä on tehokasta. Myös medianäkyvyys on meille ja kaikille kauppakamareille tärkeää, sillä siten saamme yritysten äänen kuuluviin: laadimme tiedotteita, järjestämme tilaisuuksia, teemme videoblogia ja olemme aktiivisia sosiaalisessa mediassa.

Aamuni alkaa mediaseurannalla, jonka tekemiseen meillä on huippuvälineet. Etsin medioista  kauppakamareita koskevia uutisia ja kokoan niistä lopuksi raportin sisäiseen uutiskirjeeseemme, jonka lähetän päivittäin. Journalismia opiskelleena rakastan lehtien lukemista ja uutisten analysointia, joten homma sopii minulle loistavasti! Tämän jälkeen päivä kuluu erilaisissa tehtävissä, joita voivat olla tiedotteiden ja uutishuoneartikkelien kirjoittaminen ja muokkaaminen, asiantuntijoiden haastatteleminen, kampanjoiden suunnittelu ja tilaisuuksissa apuna oleminen. Koulutuksia oli varsinkin harjoittelun alkuvaiheessa melko paljon.

Pienen tiimin etu on se, että kaikkea pääsee tekemään. Olisi kurjaa, jos oman alan harjoittelu ei antaisi hyvää kuvaa viestintätyön todellisuudesta.

Mikä työssäsi on kiinnostavinta?

Uusien asioiden oppiminen on aina kiinnostavaa, ja täällä olen oppinut todella paljon. Viestinnän välineet ja työtavat ovat tulleet tutuiksi, ja opinnot ovat konkretisoituneet. Esimerkiksi tiedotteiden kirjoittamisessa auttaa, kun ymmärtää opintojen pohjalta uutisen rakenteen ja hahmottaa medialogiikkaa. Toisaalta olen sisäistänyt, että vaikka viestinnässä ja journalismissa tarvitaan melko paljon samoja taitoja, ovat ne silti “sydämeltään” kaukana toisistaan.

On ollut myös kiinnostavaa huomata, miten paljon viestintätyössä hyödynnetään esimerkiksi erilaisia pilvipalveluita ja muutenkin uutta teknologiaa.Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö esimerkiksi perinteinen kirjoitustaito olisi työn kannalta tärkeää. Erilaiset tekstit myllätään täällä läpi monien käsien kautta ennen kuin ne julkaistaan, joten omiin kirjoituksiin pitää oppia suhtautumaan vähemmän suojelevasti (nauraa). Viestintätiimimme on todella mukava ja kiitän heitä siitä, että olen päässyt tekemään paljon oman pohjakoulutukseni kannalta mielekkäitä töitä. Minulle kiinnostavimpia työtehtäviä olivat esimerkiksi haastatteluiden tekeminen ja artikkeleiden kirjoittaminen, mutta jokaisella harjoittelijalla on omat vahvuutensa ja kiinnostuksen kohteensa, jotka pääsevät täällä varmasti käyttöön.

Harjoittelusi loppuu pian – mitä seuraavaksi?

Menen EU:n Helsingin tiedotustoimistoon kevään ja kesän ajaksi, ja syksyllä aloitan mitä luultavimmin maisteriopinnot. Lähden luottavaisin mielin!

Kuva: Hasse Hyvärinen

Hae harjoittelijaksi Keskuskauppakamarin viestintään tästä.