ATA carnet –tulliasiakirjaa käyttäen nopeasti ja rahaa säästäen Pietariin ja muualle Venäjälle

ATA carnet -tulliasiakirjaa käyttäen viedään nykyisin, aiemmasta poiketen, tavaraa Allegro-junassa Pietariin ja muualle Venäjälle lähes viikottain. Yleisimpiä ATA carnet’lla vietäviä tavaroita ovat kuvauskalustot, taideteokset ja soittimet. “Järjestelmä on hyvin toimiva, kun kysymyksessä on tavaroiden väliaikainen maastavienti”, toteaa Tuula Martikainen Vainikkalan tullista.ATA Carnet logo

Kauppakamarien myöntämä ATA carnet -tulliasiakirja kattaa 73 maata ja sopii väliaikaiseen vientiin EU:n ulkopuolisiin maihin. ATA carnet säästää aikaa ja rahaa. Se korvaa vientiasiakirjat lähtömaassa, tarvittavat tuontiasiakirjat väliaikaisessa vientimaassa ja sisältää kansainvälisesti hyväksyttävän takuun, joka kattaa mahdollisen tullin ja tuontiverot maahantuotavista tavaroista. ATA carnet’lla voidaan viedä kaupallisia tavaranäytteitä, ammatinharjoittamisvälineitä ja näyttelytavaroita.

Suomessa myönnetään vuosittain noin 600 ATA carnet -tulliasiakirjaa. Vuonna 2012 ATA carnet’ta käyttäen vietiin Suomesta eniten ammatinharjoittamisvälineitä Norjaan, Venäjälle ja USA:han. Kaiken kaikkiaan maailmassa myönnettiin 165 941 ATA carnet’ta vuonna 2011.

Venäjällä ATA carnet’n käyttöön liittyy erityispiirteitä

Venäjän tullin vaatimuksesta ATA carnet’n tavaraluettelosta on esitettävä aina venäjänkielinen käännös, joka on vahvistettu kauppakamarin leimalla. Asiakirjan haltijalla on hyvä olla mukanaan useita kopioita tavaraluetteloista. Tullikoodit on merkittävä tarkasti. Mikäli viejä on epävarma siitä, mitä tullikoodia hänen tulisi käyttää, on hänen otettava yhteyttä Suomen tulliin koodin varmistamiseksi.

Tavarasta on otettava valokuvia, joista selviää, mistä tuotteesta on kysymys. Lisäksi on tarkistettava, missä Venäjällä sijaitsevat ne tullipisteet, joiden kautta tavara voidaan tuoda maahan ATA carnet -tulliasiakirjaa käyttäen. Joillekin tuotteille, kuten esimerkiksi jalokiville, on määrätty tietty tullipiste, jonka kautta tavara voidaan viedä Suomesta ATA carnet -tulliasiakirjalla Venäjälle. Erikoistapauksien osalta on suositeltavaa kääntyä alueen kauppakamarin puoleen.

Allegro-junassa tavaraa vietäessä ATA Carnet’lla siitä tulee ilmoittaa etukäteen Suomen ja Venäjän tulleille. Junassa on hyvä kertoa tullivirkailijoille, että mukana on ATA carnet’lla vietävää tavaraa. Tullin edustajat pyytävät näyttämään tavaran ja hoitavat tarvittavat leimaukset sekä ottavat käyttöönsä sääntöjen mukaisesti omat välilehtensä ATA carnet -tulliasiakirjasta. Venäjän tulli kirjoittaa lisäksi oman venäjänkielisen asiakirjansa (vientiselvitys), joka viejän tulee allekirjoittaa.

Kauppakamari auttaa ATA carnet -asioissa

Yritys hakee ATA carnet’n omasta kauppakamaristaan. ATA carnet -hakemus täytetään Keskuskauppakamarin Internet-sivulla olevien ohjeiden mukaisesti, ja se tulee toimittaa viisi päivää ennen matkaa kauppakamariin. Kauppakamari laatii varsinaisen ATA carnet -tulliasiakirjan lähetetyn hakemuksen perusteella. Hakija saa tulliasiakirjan lisäksi kauppakamarista varsinaiset ohjeet ATA carnet’lla tapahtuvaa väliaikaista tullausta varten. ATA carnet -asiakirjalla onnistuneen tavaran viennin takana on huolellinen asioihin perehtyminen ja asiakirjan tietojen antaminen.

Suomen ja Venäjän välisessä kaupassa ja kanssakäymisessä usein suurimmaksi haasteeksi rajanylityksessä mainitaan tullaus- ja viisumikysymykset. Mikäli viejä kohtaa  ATA carnet -tulliasiakirjan käytössä ongelmia, on hänen syytä ottaa heti yhteyttä asiakirjan myöntäneeseen kauppakamariin, joka auttaa ja opastaa ongelmien yli.

Kirjoittajat

Anne Hatanpää, yhteyspäällikkö, Keskuskauppakamari
Janike Heimonen, asiantuntija, Keskuskauppakamari

Artikkeli on julkaistu Tulliviestissä 3/2013

Lisätietoja: www.kauppakamari.fi (https://kauppakamari.fi/kansainvaliset-asiat/asiakirjat/ulkomaankaupan-asiakirjat-2/ata-carnet/)

Allegro Ilmalassa. Kuva: Leif Rosnell/VR Group