Ennakoi markkinoita – hyödynnä verkostoja

Kansainvälinen kauppa vahvistuu vuoden 2014 aikana. Suurten markkinoiden piristyminen Aasiassa, Amerikassa, jopa Euroopassa kirittää väistämättä Suomen vientiä. Taantuman taittuessa kaupan toimivuus on turvattava uskottavilla pelisäännöillä. Protektionismi on kitkettävä. Tuore WTO-sopu luo uskoa markkinoiden ennakoitavuuteen. EU-USA-kumppanuus toisi uusia mahdollisuuksia. Yrityksiltä kaivataankin nyt ennakkoluulotonta kansainvälistymistä ja muuttuvien pelisääntöjen hallintaa. Verkostoista saa apua.

Timo Vuori

WTO-kauppaneuvotteluiden päätyminen laihaan sopuun on tärkeä rajapyykki. Protektionismin uhkaamilla markkinoilla keskeiset taloudet Brasilia, Intia, Kiina, Venäjä, jopa USA ja EU ovat sittenkin sitoutuneet yhteisiin pelisääntöihin ja niiden kehittämiseen. Kauppablokkien väliset kuilut eivät syvene ja neuvotteluiden palveluiden kaupan vapauttamisesta on tarkoitus jatkaa. Joulukuussa tehty WTO:n kauppamenettelysopu parantaa ulkomaankaupan sujuvuutta sekä laskee vienti- ja tuontikustannuksia 10–15 prosenttia. Tullimenettelyt helpottuvat ja tarpeetonta paperityötä karsitaan esimerkiksi kehittyvien markkinoiden ja kehitysmaiden kaupassa. Käytännön vaikutukset tuntuvat muutaman vuoden kuluttua. Ne vähentävät myös Venäjän kaupan byrokratiaa.

Markkinat avautuvat entisestään, jos EU ja USA onnistuvat luomaan yhteisen markkina-alueen. Tavoitteena on WTO-sitoumuksia pidemmälle menevä, laaja-alainen ja vastavuoroinen kaupan vapauttaminen. Yritysten markkinoille pääsyä halutaan parantaa tavarakaupassa, palveluissa ja julkisissa hankinnoissa. Esillä on myös tullimenettelyjen helpottaminen ja kaupan teknisten esteiden vähentäminen. Yhteisinä kasvualueina pidetään tieto- ja viestintäsektoria, energia- ja ympäristötuotteita ja palveluita sekä terveydenhoitoa ja infra-sektoria. Tavoitteena on saada neuvottelut käydyksi jo vuoden 2014 aikana, jotta neuvottelutulos voitaisiin poliittisesti hyväksyä EU:ssa ja USA:ssa vuoden 2015 aikana.

Kansainvälistymisestä kasvua hakevien yritysten kannalta on olennaista seurata ja ymmärtää markkinoiden ja niitä pelisääntöjen kehitys. Se vaikuttaa yrityksen kilpailukykyyn ja markkinoillepääsyyn. Markkinatietoja ja kontakteja on saatavilla, samoin ensiapua kaupan esteisiin ja muihin markkinahaasteisiin sopimuksista rahoitukseen ja toimitusten hallintaan. Kansainvälinen kauppakamari ICC (www.icc.fi) ja kauppakamariverkosto (www.finncham.fi) edesauttavat asiassa yrityksiä.