Kansainväliset verkostot yritysten käyttöön

Team Finland -toiminta kokoaa yrityksille kansainvälistymispalveluja tarjoavat tahot yhteen. Palvelutoiminnan ytimessä ovat Suomen ulkomaanedustustot ja kansallisesti julkisrahoitteiset palvelujen tarjoajat. Laajemmin Team Finland -toiminta kattaa myös yksityiset kansainvälistymispalveluja tarjoavat tahot kuten kauppakamarien FinnCham -verkoston. Kansainvälisiä kontakteja ja tietoja välittäviä tahoja on Suomessa runsaasti, mutta miten suomalainen yritys löytää oikean tietolähteen? Team Finland -palvelukokonaisuus tarjoaa kansainvälistymisestä kasvua hakeville yrityksille keskitetyn palvelun. Julkisrahoitteisista palveluista poistetaan päällekkäisiä rakenteita.

Suomen edustustoverkon tehokkaampi hyödyntäminen yritysten kansainvälistymisen edistämisessä on yksi Team Finland -tavoitteista. Jatkossa on tarkoitus madaltaa yritysten kynnystä ottaa yhteyttä edustustoihin. Yrityksille tarjotaan kolmea päätuotetta: kohdemaassa tapahtuvaa verkottumista ja vaikuttamista, toiseksi tiedon tuottamista ja jakamista ja kolmanneksi yrityksille tarjotaan mahdollisuutta käyttää edustustojen tiloja esimerkiksi verkottumistilaisuuksiin.

Kotimaassa ELY-keskuksissa TF-tiimien vetäjät koordinoivat alueensa kansainvälistymispalvelutoimintaa ja etsivät parhaita käytäntöjä asiakaslähtöiseen työhön. Kauppakamarit ovat aktiivisesti mukana alueellisessa TF-työssä, jonka toivotaan pääsevän kunnolla vauhtiin kuluvan kevään aikana.

Kansainvälisen ennakoinnin avulla yrityksille tarjotaan tietoa liiketoimintamahdollisuuksista ja -riskeistä. TF-verkkopalvelujen yhteyteen luotava väylä tarjoaa yrityksille mahdollisuuden antaa jatkuvaa palautetta, tehdä toimintaan liittyviä parannusehdotuksia ja ilmoittaa suomalaisille viranomaisille ulkomailla kohtaamistaan kaupan esteistä.

Suomen kauppakamarien globaali FinnCham –verkosto, johon kuuluvat kauppakamarit ja kauppayhdistykset Suomessa sekä kahden maan väliset kauppayhdistykset ja kauppakillat  maailmalla, koottiin yhden www-osoitteen alle muutama vuosi sitten. Tarkoituksena on auttaa yrityksiä kansainvälistymään hyödyntäen erityisesti kohdemaassa jo toimivien suomalaisyritysten kokemuksia ja verkostoja. FinnCham yhdistää 120 suomalaista toimijaa ja kattaa 70 maata. Keskuskauppakamari ylläpitää FinnCham-sivustoa (www.kauppakamari.fi/en).