Sopeutustoimissa ei ole sijaa veronkorotuksille

Talouspoliittisen asiantuntijaryhmän analyysi julkisen talouden tilan vakavuudesta on oikea. Sopeuttamistoimet on toteutettava mutta ilman veronkorotuksia.

Risto E. J. Penttilä
”Sopeuttamistoimenpiteet on toteutettava, mutta veronkorotuksille ei ole sijaa”, painottaa Risto E. J. Penttilä.

Hallituksen kutsuma finanssipoliittinen asiantuntijaryhmä jätti selontekonsa talouspoliittisesta tilanteesta ja tarvittavista toimenpiteistä. Raportissa ehdotetaan rakenneuudistuksia, jaksotettua sopeutumista sekä sitoutumista kestävyysvajeen korjaamiseen.

Päätökset säästöistä on tehtävä välittömästi.

“Asiantuntijatyöryhmän tuki leikkausten jaksottamiselle ei saa olla tekosyy viivyttelylle. Päätökset on tehtävä heti ja rakenneuudistukset on pantava toimeen”, sanoo Risto E. J. Penttilä.

Veronkorotuksia on varottava. Sopeuttamistoimenpiteet on tähän mennessä tehty miltei kokonaan veronkorotuksin, eikä korotusvaraa sen vuoksi enää ole.

”Kulutusverotuksen nostaminen heikentää ostovoimaa ja lykkää talouden elpymistä”, varoittaa Penttilä.

Tavoitteeksi on otettava julkisen sektorin koon supistaminen 50 prosenttiin suhteessa bruttokansantuotteeseen vuoteen 2020 mennessä. Suomen julkisen sektorin koon suhteessa BKT:hen on ennustettu nousevan tänä vuonna 58 prosenttiin. Tämä tarkoittaa, että Suomella olisi Euroopan suurin julkinen sektori suhteessa BKT:hen.

“Talouskasvu tulee olemaan maltillista seuraavien vuosien aikana, ja yksityinen sektori ei tämän takia pysty rahoittamaan kaikkia nykyisiä julkisia menoja. Hallituksen ja keskeisimpien oppositiopuolueiden on tämän takia sitouduttava julkisen sektorin supistamiseen”, sanoo Penttilä.

Lue lisää: